- 29. aug. 2020

Skremselspropaganda som skaper splittelse

Lesarinnlegg: Å åpne for at kommunen selv kan bestemme hva dette er, på vegne av sine innbyggere, er ikke å splitte. Det er å samle.

Skremselspropaganda som skaper splittelse
–Av respekt for fedrelandet, vår historie og de som har kjempet, må vi tenke på hva de kjempet FOR, skriv Vangsnes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 29. aug. 2020 06:40

“Norges Koffardiflag skal være et høirødt, med et mørkeblaat, og af en hvid Kant indfattet Kors, i fire retvinklede Firkanter afdelt Flag, hvis Bredde skal forholde sig til dets Længde som 16 til 22.” § 1. Lov om flagging på kommunale bygninger, 1833.

For å få det helt klart;
Dette handler ikke om at det norske flagget ikke skal flagges på 17.mai, 1.mai, kongens fødselsdag eller andre store nasjonale begivenheter. Det handler heller ikke om at det skal være mulig å flagge Liverpool FC, IKEA eller Toros flagg.

Diskusjonen koker ned til om vi ønsker at Bjørnafjorden kommune skal ha mulighet til å vise internasjonal solidaritet, støtte likestilling og vise tydelige standpunkt om at norge er et inkluderende samfunn med rom for alle.

Altså økt frihet.

Det er rart å se at partier og individer som vil fremme frihet og selvstendighet, aktivt skyter ned regjeringens eget forslag på å gjøre akkurat dette.

Det som lå på bordet og foreslått fra kommunedirektøren, var følgende fra kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Alternativ A – Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort.

I forslaget er det tre ord som er essensielle; utvides, allmenn interesse.

I dagens lovgivning er det rom for å flagge med andre nasjonaliteters flagg, “av hensyn til internasjonal høflighet”. Dette betyr at det ALLEREDE er mulig å flagge andre flagg en norges KOffardiflagg - “dog ved sådanne anledninger ikke gis en mere fremtredende plass enn Norges flagg”.

I den gjeldende loven står det at forbudet mot andre flagg ikke gjelder hvis bygningen brukes til «idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse» (faktisk.no)

Å åpne for at kommunen selv kan bestemme hva dette er, på vegne av sine innbyggere, er ikke å splitte. Det er å samle.

Det norske flagg er noe alle innbyggere i Norge skal kunne se på med glede og respekt, og kunne føle tilhørighet, stolthet og samhold.

John Garvik sa i kommunestyret av “respekt for fedrelandet, for vår historie og dei som har kjempa for at me skal få lov til å heisa det norske flagget…”

(Les om debatten på Midtsiden eller sjå video på kommune-TV)

Dette har det aldri vært tvil om, og det er ingen fra noe hold som har påstått at vi ikke skal fortsette med dagens bruk av det norske flagg.

Men nettopp av respekt for fedrelandet, vår historie og de som har kjempet, må vi tenke på hva de kjempet FOR.

Frihet. Frihet til å snakke eget språk. Frihet til å gifte seg med hen en vil. Frihet til tro. Frihet til å vise verden at en ikke godtar diktatur, totalitære ideologier eller diskriminering.

Ved å blande inn skremselspropaganda om at “noen” vil ta bort det norske flagg, eller lempe på reglene når det skal brukes, skaper en splittelsen en selv bruker som skrekkscenario.

Jeg mener det er viktig hvordan vi ordlegger oss i en debatt, og at vi snakker om det som faktisk er på bordet og foreslått.

Lekven sa på samme møte “me veit alle kvifor denne debatten er komen opp, og det er heilt openbert at det vil koma krav om flagging med flagg som vil vera konfliktfylte”.

Jeg lurer på hvilke flagg Lekven er redd kommunen skal bestemme seg for å flagge. Det er tydelig krav i både nåværende, og i forslag A til ny lov, at det skal være i allmenn interesse.

Konflikter oppstår bare om en velger å tolke selv hva som er i allmenn interesse, i stedet for å lytte til, og respektere, allmennheten.

Malin Nøss Vangsnes
Folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • For heile familien (6 pers)
  • Utan bindingstid
  • Berre 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.