Meining | 01. okt. 2023

Skulenedlegging - det motsette av «tidleg innsats»

DEBATT: Jeg kaller dette dårlig brannslukking. Konsekvensene av denne brannslukkingen kan bli årevis med opprydding.

Skulenedlegging - det motsette av «tidleg innsats»
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 01. okt. 2023 08:21

Som tilflytter til Bjørnafjorden kommune, har det vært et fint samfunn å bli en del av. For det er slik det føles å bo her i kommunen.

Vi flyttet i tillegg ut til Halhjem før våre barn skulle begynne på skolen, mye på grunn av Halhjem barneskole. Det var trygt og godt som forelder å vite at overgangen fra barnehage til barneskole ble litt mindre på Halhjem barneskole.

Litt færre elever, tettere klassemiljø, flott opparbeidet utemiljø og kort og trygg skolevei.

Allerede andre skoledag gikk mitt første barn alene til skolen med venner. Veien er trygg og store deler går de gjennom skogen. Det gjorde at jeg som forelder kunne reise på jobb i normal tid, fortsette i 100 % stilling og unngå redusert arbeidstid for å følge til skole eller buss. Hun går nå i 3.klasse og to år er gått siden den gang.

Vi fikk det bekreftet. Det er trygt og godt på Halhjem barneskole.

Vi har benyttet oss av de fleste tilbudene Halhjem har å by på. Skolen, SFO, FFO, idrettslaget, bursdagsfeiringer i gymsalen og dåp i klubbhuset. Vi er begge foreldrene trenere i håndball og fotball på Søre Neset.

JA, livet på Halhjem er fint.

Vi har vårt eget lille samfunn her ute. Et samfunn hvor barna har gangavstand til alle klassevenner, leker på tvers av trinnene fordi de kjenner alle.

Vennebenken er god å ha om man ikke har noen å leke med. Setter man seg på denne - kommer det alltid noen bort for å inkludere i lek. Oppstår det konflikter i klassemiljøet blir dette tatt tak i raskt og konflikten får ikke utvikle seg. Det er ressurser til dette på Halhjem barneskole.

Her blir alle sett! Det kaller jeg tidlig innsats. Å legge ned Halhjem barneskole er det motsatte av tidlig innsats!

Legges Halhjem barneskole ned, fjerner dere også den trygge skoleveien, det trygge klassemiljøet, FFO og påvirker idrettslaget i negativ grad. Fjernes barneskolen, fjernes plommen fra egget på Halhjem. Barna trenger den fine skogen de kan leke i. Barna trenger den trygge skoleveien. Barna på Halhjem trenger skolen.

Etter 4 år på Halhjem er de bedre rustet for større klasser, større skole og en lengre skolevei. Det er stor forskjell på 6 og 10 år.

Selv for en 10-åring er Halhjemsveien en farlig skolevei. 104 elever fra 1.-4. klasse, i tillegg til 5.-7. klasse, skal fraktes med buss til Lunde om skolen legges ned.

Ved på- og avstigning er det 70-sone, der mange biler også kjører over fartsgrensen fordi de skal rekke fergen.

Neste år begynner vår 6-åring etter planen på Halhjem barneskole. Om skolen blir lagt ned tar jeg ikke sjansen på å sende min gutt langs E39. At han skal stå sammen med potensielt over 150 elever på det busstoppet er uaktuelt. 6-åringer er uforutsigbare! På en slik skolevei øker også muligheten for mobbing med mange eldre elever.

Vi er nok ikke alene om å tenke dette, og trafikken fra foreldre som kommer til å levere barn på Lunde blir enorm.

I dag kan ikke elevene på Lunde bli levert til samme tid på grunn av lite uteareal. I tillegg skal elever fra Halhjem og Os barneskole inn i denne logistikken?

Skal vi med 3 barn levere barna våre til tre ulike tider? Det er en høy pris for barna å betale!

Kommuneøkonomien i Bjørnafjorden er skakkjørt. Sammenslåingen av Os og Fusa kostet oss dyrt. Det er synd at kommunen nå står i en slik situasjon og det er forståelig at noe må gjøres, men skal barna lide for dette?

Er det riktig at man skal ta disse pengene fra oppvekst i kommunen som allerede er presset? Er det barna som skal måtte betale for dette? Det synes jeg er høy pris for de å betale.

Jeg kaller dette dårlig brannslukking. Konsekvensene av denne brannslukkingen kan bli årevis med opprydding.

At barna skal tas ut fra sine trygge miljø og samles på store skoler, i store klasser, kan senere koste kommunen dyrt. Mindre ressurser til oppfølging av mobbesaker, mer utestenging og skolevegring. Dette kan gi store økonomiske følger videre inn i ungdomsskole og videregående.

Foreldre som må sykemelde seg for å følge opp barna fordi kommunen ikke har ressurser nok. Dere kan unngå dette før det i det hele tatt begynner å brenne.

Bjørnafjorden satser på næringsliv!

Det er flott at Bjørnafjorden satser på næringslivet i kommunen. Det kan øke antall tilflyttere til kommunen, som igjen er positivt for kommuneøkonomien. Men for at unge mennesker skal ønske å bosette seg i Bjørnafjorden, er kommunen nødt til å satse på oppvekst.

Å fjerne nærskolene vil naturlig påvirke hvor tilflyttere ønsker å bosette seg. Dette var jo nettopp grunnen til at vi valgte Halhjem. Det kryr av barnefamilier på Halhjem. Det er barn i nesten ethvert hus. Bjørnafjorden mister en juvel av en plass å lokke potensielle unge tilflyttere ved nedleggelse av skolen.

Prøv heller å bygge oppunder dette.

Får vi i tillegg en hall på Halhjem vil tilbudet bli komplett. Da satser vi på barna våre. De unge i dag som er fremtiden til kommunen. Bør ikke målet være at de skal ønske seg tilbake til kommunen etter endt studie og jobbe, bygge og bo i kommunen? Men det blir ingen hall om skolen legges ned. Det blir ikke det samme samfunnet her ute. Legg opp nye tomter og skap nye arbeidsplasser fremfor å legge ned skolene!

Er det egentlig lønnsomt å legge ned Halhjem barneskole?

Halhjem barneskole er etter PWC sin rapport en av de få skolene i Bjørnafjorden som ikke overskrider budsjett. Den er heller ikke dyr å drifte sammenlignet med andre skoler. Kommunen skal ifølge rapporten spare 3 millioner på denne nedleggelsen.

Her er det ikke tatt i betraktning skyssutgifter, sikring av skoleveg, opprustning av leveringsområdet, uteareal, samt store kostnader på opprustning av klasserom på Lunde. Hva sitter kommunen da igjen med?

Dette regnestykket begynner å bli rimelig dyrt for kommunen. Det eneste argumentet for nedleggelse, altså sparte utgifter, er dermed også svekket.

Avslutningsvis vil jeg dra frem FNs barnekonvensjon, som sier at Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn.

Mener kommunen oppriktig at dette er barnas beste?

Jeg håper at alle som var til stede ved folkemøtet ved Halhjem barneskole så alle de flotte plakatene barna har laget. Alle de fine tingene de deler fra skolehverdagen, alle de fine tegningene av barn som leker i skolegården med overskriften «REDD HALHJEM BARNESKOLE!»

Alle de fine kommentarene fra barna som turte å snakke foran over 100 mennesker for skolen sin! HØR PÅ BARNA!

Fra Vilde Halhjem sin plakat i gymsalen på Halhjem barneskole:
«Jeg vil at mine småsøsken skal få oppleve den fantastiske skolen som jeg går på» (Vilde Halhjem 8 år).

Stine Sætran Halhjem

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.