Nore Neset ungdomsskule har ikkje skulestart same klokkeslett som Os ungdomsskule. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Skulestart og skuleåret

Sjå liste, skule for skule: I dag er det ei veke igjen - men kor tid er det haustferie og juleferie?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Torsdag 16. august 2018 er første skuledag etter sommarferien.

Nedst i artikkelen er skuleruta for barne- og ungdomsskulane i Os.

Denne viser blant anna at første skuleveke i 2019 blir kort, påskeferien kjem seint og at vi får to langhelger på rad i starten på juni.

Skulestart

Her ser du oppmøtetider for dei ulike skulane og klassetrinna:

Os ungdomsskule
Skulestart 8.-10. trinn: 08.25 - 14.30

Nore Neset ungdomsskule
Skulestart 8.-10. trinn: 08.30 - 14.30

Os barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.00 – 13.15
Skulestart 2. trinn: 08.30 – 12.25
Skulestart 3. trinn: 08.30 – 13.15
Skulestart 4.-5. trinn: 08.30 – 12.25
Skulestart 6.-7. trinn: 08.30 – 14.00
SFO: 07.30 - 16.30
For utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00.

Kuventræ barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.30 - 13.20 
Skulestart 2.-4. trinn: 08.30 - 13.20
Skulestart 5.-7. trinn: 08.30 - 14.05
SFO: 07.30 - 16.30
For utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00.

Hegglandsdalen barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.30 - 12.15
Skulestart 2.-4. trinn: 08.30 -12.15
Skulestart 5.-7. trinn: 08.30 - 14.15
SFO: 07.30 -16.30

Nore Neset barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.00 - 13.30
Skulestart 2.- 7. trinn: 08.30 – 13.30/14.00
SFO: 07.30* - 16.30 1. klasse SFO kl.13.30.

Lunde barneskule
Skulestart 1.trinn: 10.00-13.00
Skulestart 2.- 4.trinn: 08.15-13.00
Skulestart 5.- 7.trinn: 08.45-13.45
SFO: 07.30* - 16.30

Halhjem barneskule
Skulestart 1. trinn: kl.10.00 - 13.00
Skulestart 2.-4. trinn: kl.08.30 - 13.00
SFO: kl.07.30 - 16.30

Strøno barneskule
Skulestart 1. trinn: 10.00 - 13.25
Skulestart 2.-7. trinn: 08.15 - 13.25
SFO: 07.30 - 16.30

Søre Øyane barneskule
Skulestart 1. trinn: 10.00 -13.15
Skulestart 2.-7. trinn: 08.30 -13.30
SFO: 07.30 -16.30

Søfteland barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.00 - 12.00
Skulestart 2.-4. trinn:08.45 - 13.45
Skulestart 5-7: 08.45 -14.15
SFO: 07.00 -16.30

Lysekloster barneskule
Skulestart 1. trinn: 09.00 -13.30
Skulestart 2.-7. trinn: 08.15 - 13.30
SFO: 07.30 - 16.30
For utvida plass er SFO ope frå klokka 07.00.

Skyss: Ordinære skulebussar går som normalt – elles er det skuleskyss etter nærare avtale.

Os vaksenopplæring
Skulestart for undervisning på dagtid: 
16. august kl.08:30 for gruppe 1 – 4
16. august kl.09:15 Eksamensretta grunnskule
Kveldsundervisninga har skulestart måndag 20. onsdag 22. og torsdag 23. august. Alle elevar får tilsendt informasjonsbrev med detaljert informasjon i august.

Feriane og planleggingsdagane - her er skuleruta

I skule- og barnehagerute 2018/2019 får du oversikt over dagar skulane har fri.

I tillegg til feriar og heilagdagar, kjem tre elevfrie dagar i løpet av skuleåret: Fredag 9. november, onsdag 2. januar og fredag 31. mai.

Kommunale barnehagar følger òg denne ruta, men har to utviklingsdagar i tillegg: 13. og 14. august.

SFO held ope i haustferien, vinterferien, den første veka av sommarferien og 10 dagar før skulestart om hausten.

Ver merksam på at enkelte skular kan vike frå den vedtatte skuleruta. Då skal skulen informere føresette i god tid.

Ferie, heilagdagar og elevfrie dagar i skuleåret 2018/2019
(korrigert 26. januar 2018)

Haustferie: Veke 41. Siste skuledag før haustferien er fredag 5. oktober, første skuledag etter ferien er måndag 15. oktober.

Fredag 9. november: Elevfri dag. SFO er stengt.

Juleferie: Siste skuledag før juleferie, torsdag 20. desember. Første skuledag i 2019 er torsdag 3. januar.

Vinterferie: Måndag 25. februar til fredag 1. mars (veke 9). Ferieope SFO.

Påskeferie: Veke 15 (og måndag i veke 16). Måndag 15. til måndag 22. april. SFO stengt.

Så har vi fridagane i mai:
Onsdag 1. mai: Arbeidaranes dag.
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag.
Torsdag 30. mai: Kristi himmelfartsdag.
Fredag 31. mai: Elevfri dag. SFO stengt.

Pinsen kjem i juni med langhelg ti dagar før sommarferien startar.

Måndag 10. juni: 2. pinsedag.

Torsdag 20. juni: Siste skuledag før sommarferien.

Ferieope SFO: Måndag 24. til fredag 28. juni.

Kjelde: Oskommune.no

Fleire saker