Lokal | 22. aug. 2013

Slik blir Lepsøykrysset

Statens vegvesen med ny reguleringsplan: Fortau langs Lepsøyvegen og Nilsavegen, utbetra undergang under E-39 og avkøyringsfelt i begge retningar.

Slik blir Lepsøykrysset
Slik ser Statens vegvesen for seg det nye Lepsøykrysset med fortau langs Lepsøyvegen og Nilsavegen (ill: Statens Vegvesen)
Andris Hamretorsdag 22. aug. 2013 12:41

Bildeserie:

Dagens Lepsøyveg (foto: Andris Hamre)
Dagens Lepsøyveg (foto: Andris Hamre)
Slik blir Lepsøyvegen om framlegget går gjennom (ill: Statens Vegvesen)
Slik blir Lepsøyvegen om framlegget går gjennom (ill: Statens Vegvesen)
Lepsøykrysset slik det ser ut i dag (foto: Andris Hamre)
Lepsøykrysset slik det ser ut i dag (foto: Andris Hamre)
Avkøyringsfelt mot Lepsøyvegen sett frå nord (ill: Statens Vegvesen)
Avkøyringsfelt mot Lepsøyvegen sett frå nord (ill: Statens Vegvesen)
Undergangen under E-39 er smal (foto: Andris Hamre)
Undergangen under E-39 er smal (foto: Andris Hamre)
Planen legg opp til å utvida undergangen til også å ha fortau (ill: Statens Vegvesen)
Planen legg opp til å utvida undergangen til også å ha fortau (ill: Statens Vegvesen)
1 av 6
Dagens Lepsøyveg (foto: Andris Hamre)
Slik blir Lepsøyvegen om framlegget går gjennom (ill: Statens Vegvesen)
Lepsøykrysset slik det ser ut i dag (foto: Andris Hamre)
Avkøyringsfelt mot Lepsøyvegen sett frå nord (ill: Statens Vegvesen)
Undergangen under E-39 er smal (foto: Andris Hamre)
Planen legg opp til å utvida undergangen til også å ha fortau (ill: Statens Vegvesen)

Statens vegvesen starta i februar opp arbeidet med å utarbeida ein ny reguleringsplan for Lepsøykrysset med sikte på å gjera krysset tryggare både for bilistar og mjuke trafikantar.

Førre veke sendte vegvesenet over framlegg til reguleringsplan for handsaming i Os kommune og utlegging til offentleg ettersyn. Saka kjem truleg opp på eit av dei første møta i plan- og bygningsutvalet.

Fortau og betre undergang

Då oppstarten blei kunngjort i februar fekk vegvesenet inn seks innspel frå offentlege og private. Desse er i stor grad følgd opp i planen. I planen er det lagt opp til fortau langs sørsida av Lepsøyvegen frå Solbakken-krysset, under undergangen til Nilsavegen.

– Det er lagt opp til ny og utbetra undergang under E-39 med same standard som Lekvenvegen (to smale køyrefelt og fortau), skriv sakshandsamar i planframlegget.

To-planskryss for dyrt

I Os kommunen sin arealplan er det skissert eit to-planskryss lengre sør enn dagens Lepsøykryss.

– Toplanskryss nærare Halhjem ferjekai er ei omfattande og kostbar løysing som ikkje er aktuelt å realisera på kort sikt, heiter det i planomtalen.

I staden vil vegvesenet etablere separate avkøyringsfelt frå E-39 får både nord og sør. Dette vil truleg gje eit betre trafikkbilete og ei smidigare av og påkøyring på Halhjemsvegen.

Statens vegvesen håpar på å få midlar til utbetringane allereie i 2014.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.