Startar prosjektering

I dag kom prosjekteringsarbeidet med E39 Svegatjørn-Rådal ut på anbod. – Dette er eit positivt signal, seier ordførar Terje Søviknes.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. november 2009 - 15:22

Medan stortinget ventar på ny, revidert bompengesøknad, noko som tidlegast blir sendt etter godkjenning i fylkestinget i mars 2010, startar Statens vegvesen første del av prosessen.

- Prosjektet er politisk handsama og ligg i Nasjonal Transportplan. Sjølv om endeleg løyving ikkje er kome enno, er det så mange signal på at dette prosjektet skal realiserast at regionsvegsjefen har gjeve grønt lys til at vi startar med prosjekteringa, seier Kelly Nesheim Iversen frå Statens vegvesen region vest.

I dag starta anbodskonkurransen på både grunnvassbrønner og overvaking, og sjølve prosjekteringstenestene. Dette kjem samla til å ligga i eit prisleie på rundt 30 millionar kroner (5 + 25).

- Det er på tide å starta no, om vi skal stå klar til rask byggestart når pengane kjem på plass, seier Iversen til Midtsiden.no.

Ho fortel at arbeidet med ny kostnadsanalyse og samling av nye trafikktal starta i april-mai i år, i haust har vegvesenet i hovudsak jobba med konkurransegrunnlaget.

- Det er gledeleg at vegvesenet startar prosjekteringa no, dette er eit positivt signal, noko som viser at vi er på rett veg, seier ordførar Terje Søviknes.