Osbadet med Wibit-en ute, her i haustferien i 2018. (Foto: Ørjan Håland)
Osbadet med Wibit-en ute, her i haustferien i 2018. (Foto: Ørjan Håland)

Startar vinterferien med nattope for ungdom

Osbadet har gode tal etter dårleg vintervêr - og går no inn i ein ferie som plar ha ekstra mange individuelle gjestar.

Kjetil Vasby Bruarøy
21. februar 2020 - 13:54

I 2016 trappa Osbadet opp frekvensen for nattbading, som går ut på kveldsope basseng, dempa lys, musikk over høgttalarane og ekstra med leikar og utstyr i badet.

– Vi har omtrent éin i månaden frå september til påske. Sist var i slutten av januar, då hadde vi over 170 ungdomar her, fortel dagleg leiar i Os Idrettspark, Torbjørg Brattabø.

Dei fleste gjestane på nattope er mellom 11 og 15 år, men born frå dei er 10 år gamle kan gå i Osbadet utan foreldre.

– Mange kjem presis klokka 20 for å få god tid på Wibit, stupebrett og i rutsjebanar, og så skundar dei seg ut rett før stenging klokka 22 for å få seg ein slush i kiosken. Nattope plar vera ein sosial kveld for ungdom i slutten av barneskulealder og ut i ungdomsskulealder, og ein fin måte å starta skuleferiane på.

Det oppblåsbare klatrestativet frå Wibit ligg dessutan i bassenget to timar for dagen gjennom vinterferien.

Gode besøkstal og svært høg aktivitet

Osbadet sine besøkstal svingar framleis med vêret, og den regntunge vinteren har vore god for salet av inngangsbillettar.

– Vi merker svingingane med vêret, men vi når ikkje heilt opp i dei toppane vi hadde tidlegare. Årsaka er kanskje at det har kome fleire bad å velja mellom, både for folk i bergensområdet og turistar som kjem frå bygder som har eigne basseng.

– Dessutan er den organsiserte aktiviteten langt høgare enn før. I starten hadde vi 7-8 kurs med babysymjing i året, no har vi 30 kurs. I tillegg kjem svømmeklubben sin høge aktivitet og store medlemsmasse. Elevtalet har òg auka med rundt 850 frå Osbadet opna i 2006 til i dag. Der det før kom 30 elevar på svømmetrening er det no gjerne 50.

– Aktiviteten har auka kraftig, mens individuelle besøk held seg meir stabilt, med litt svingingar ut frå vêret i helgene og i feriane.

 

Les meir om

Sport