Takka av etter 10 år

Etter 10 år som trenar i Os, dei siste tre for damelaget, takkar Terje Erstad for seg.

Kjetil Vasby Bruarøy
05. november 2009 - 23:35

Onsdag kveld var Terje Erstad, trenarkollegaer og Os sitt damelag samla til sesongavslutting og avskjedsfest for hovudtrenar Erstad.

Samstundes hadde dei eit tilbakeblikk på årets sesong, som var prega av at fleire jenter flytta vekk, og dessverre enda med nedrykk frå 3. til 4. divisjon.

Mottakelege jenter
Erstad si trenarkarriere i Os byrja med eit gutelag. Seinare har han også vore med og trent juniorlaget til Os, før han for tre år sidan overtok eit nyoppretta og nyopprykka damelag.

- Det er forskjell på gutar og jenter. Som trenar merkar eg at jenter er meir audmjuke og dei er flinkare til å ta imot instruksjon, seier Terje.

- Terje har mykje kunnskap, og er flink til å læra frå seg. Han er også veldig roleg og positiv, det er ein fordel når du trener jenter. Vi liker ikkje så godt å få kjeft, innrømmer kaptein Helene Nøss med eit smil.

Mista spelarar
Den avtroppande hovudtrenaren skryt av dei som har vore involvert i jente- og damelaga på Os dei siste åra.

- Personar som Arild Smedsvik har hatt mykje å seia for det gode miljøet som er i gruppa. Spelarane bidrar alle med godt humør og fine haldningar, og dei er flinke til å ta imot nye medlemmar, seier Terje.

Samstundes slit Os, som fleire damelag i regionen, med å få nok spelarar.

- Først måtte toppskåraren vår stå over heile sesongen grunna sjukdom, og etter sommaren forsvann fleire av dei mest erfarne jentene våre vekk på skule.

Med tru på 2010
Med 2 sigrar, 2 uavgjorte og 14 tap enda Os sist på tabellen. Men avtroppande trenar trur jentene kan kjempa seg opp igjen til 3. divisjon.

- Dei var ganske suverene sist dei var i 4. divisjon, og eg har inntrykk av at dei fleste jentene held fram. Vi fekk fleire nye spelarar i haust, i tillegg kjem det nokre andre tilbakefør neste sesong. Os har også nokre sterke 94-spelarar som neste år kan bli tatt opp til seniornivå, seier Terje Erstad.

Kabalen går opp
Med seg til å leia damelaget i Os har Erstad hatt Knut Hjertnes, Frode Steffensen og Tore Nøss.

Henk Rozeboom, ny sportsleg leiar for damefotballen i Os Turn, fortel at dei allereie er i dialog med ein som kan overta som hovudtrenar. I tillegg har han fått Ragnhild Eide med i trenargruppa. Ragnhild la for kort tid opp som trenar for det gode 94-laget.


Les meir om

Os dame Fotball Sport