Lokal | 07. juli 2020

Tar ikkje lågutslepp-ferjer med i klimarekneskapen

– Halhjem-Sandvikvåg kunne fint vore elektrisk. Utan at det bør vera avgjerande, seier Corvus-sjef.

Frå Reksteren mot Øyane. (Ill.: Statens vegvesen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 07. juli 2020 09:40

I sum fjernar Hordfast over 4 milliardar tonn CO₂ i løpet av 40 år, ifølge vegvesenet.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) har bede Statens vegvesen forklara kvifor dei meiner vegprosjektet Hordfast vil gi kraftige kutt i klimagassutsleppa.

Vegvesenet har nemleg ikkje tatt med i reknestykket at ferjer forureinar stadig mindre, skriv NRK.

– Ikkje fordelaktig

I april bad Samferdsledepartementet om ei grunngjeving på kvifor vegvesenet føreset gassferjer dei neste førti åra, når utviklinga av rein ferjeteknologi går så raskt.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland seier at ho ikkje vil laga ein oppdatert klimarekneskap for Hordfast.

– Den strekninga er ganske lang. Det er behov for fart, og elektrifisering er ikkje så fordelaktig der.

Kunne vore el-driven

Administrerande direktør i Corvus, Geir Bjørkeli, seier det ikkje er teknisk vanskeleg verken å produsera batteri til ferjene eller å sørgja for lading til å drifta Halhjem-Sandvikvåg.

– El-ferjer kunne ha erstatta dagens rutetabell, med like mange avgangar og same fart, seier Bjørkeli til Midtsiden.

Geir Bjørkeli opna ny Corvus-fabrikk og nytt hovudkontor på Midtun hausten 2019. (Foto: KVB)

Han fortel at Corvus no jobbar med eit endå lengre ferjestrekk i Canada. Den ferja går i 1,5 time, altså det dobbelte av Halhjem-Sandvikvåg.

– Om ferjene låg 15 i staden for 10 minutt til kai, hadde ein ladepause på dagen, eller gjekk berre til Reksteren, hadde det blitt endå billigare. Men også dagens samband kunne fint gått på straum, både teknisk og økonomisk.

– Bør ikkje vera avgjerande

Trass rolla han har som øvste sjef for ein verdsleiande batteriprodusent, meiner han at dette spørsmålet åleine ikkje bør vera avgjerande.

– Ei ferje kan ikkje erstatta ei bru. Hovudmålet med bru er vel betra trafikkflyten, å kopla viktige område tettare saman.

– Får vi ikkje bru over Bjørnafjorden, og Sunnhordland rettar seg meir mot Rogaland, vil næringslivet i Bergen tapa mykje.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.