- Tenk kreativt!

- Tenkt kreativt! sa Øyvind Raknes, og lanserte «den perfekte» plan for Nordvik.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. april 2010 - 14:37

Øyvind Raknes bur i Nordvik, men representerte verken Nordvik velforening eller aksjonsgruppa då han ba om å få ordet på tampen av dagens møte på Kafé Ole B. Han takka naboane sine for deira engasjement før han la fram sterke meiningar om vegvesenet sitt arbeid til no.

- Eg har aldri høyrt om nokon som går inn i ein butikk, betalar for ei vare, betalar ein gong til på veg ut, men utan å få med seg vara. Slik opplever vi i Nordvik det, bompengar utan nytteverdi!

- Eg har også vore mykje ute og reist, men aldri sett ein dyr bomstasjon midt i ei bygd. Dette høyrer ikkje heime i Nordvik, sa han, og banka i bordet.

Lanserte idé
Men Raknes hadde også ein ny plan for heile E 39 Svegatjørn-Rådal, lansert som «den perfekte» løysinga for sidevegane til den komande nyevegen.

- Her må vegvesen og politikarar tenka kreativt. Vi kan få ei løysing som både er rettvis økonomisk for dei som bur langs sidevegane og som ikkje skapar lekkasje til sidevegane, sa han, før skissa som viser tankane hans blei rulla ut og hengt på veggen.

Bygdeveg som bremsar
Ved å gjera sidevegane mindre attraktiv for folk i farten vil Raknes redusera talet på bomstasjonar frå tre til éin, eventuelt ein hovudstasjon og to med lågare prisar.

- Men då må sidevegane, fylkesvegen og eksisterande E 39 gjerast om til miljøvegar, bygdevegar som er smalare enn i dag, har opphøgde gangfelt og lågare fartsgrense.

Lengda på omvegen det blir å velja sidevegane blir ifølgje Raknes 18-20 km lengre enn nye E 39, og vil ta 45 minutt å kjøra. Mot 7-8 minutt for Svegatjørn-Rådal (13 km i 100 km/t).

Forslaget fekk få kommentarar frå salen, men byråd Lisbeth Iversen sa kort at store delar av innhaldet hadde for omfattande avvik frå det som allereie var vedtatt.

Les meir om

Lokal Politikk Veg