Brann og beredskap | 08. juni 2022

Testar denne i dag

Har du ein viktig telefon å ta i dag? Styr unna dette klokkeslettet.

Det er cirka 1.250 sånne anlegg i Noreg. Eitt av dei er i Os sentrum. (Foto: Odd Skarbomyr, DSB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 08. juni 2022 06:26

Onsdag 8. juni klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg.

I Os sentrum er varslingsanlegget flytta til Giskavollen etter at den gamle brannstasjonen i Os sentrum blei riven.

Allaktivitetshuset og den gamle brannstasjonen vert i desse dagar klargjort for riving. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Les ògNo blir brannstasjonen riven

Sivilforsvaret testar varslingsanleggene fast i januar og juni kvart år.

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutt opphald mellom seriane.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant anna brukast ved industriulykker med utslepp av giftig eller farleg stoff. I krig kan anlegga brukast ved fare for angrep, seier Øistein Knudsen jr, sjef for Sivilforsvaret.

Tilfluktsrommet i Prestegardsskogen er truleg det største i bygda, med plass til 600. Det er i privat eige. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògHar ikkje tilfluktsrom til alle

Signalet betyr at du skal søka informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på styresmaktene sine nettsider og i sosiale media.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 anlegg som skal varsla innbyggarane ved akutt fare. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fred og krig.

DSB jobbar no saman med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass ei løysing for masseutsending av varsling til mobiltelefonar.

Denne løsningen vil gjera det mogleg å senda ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefonar innanfor eit bestemt område.

Løysinga skal vera eit supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hending som trugar liv og helse.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.