F.v.: Ingrid Vik, Jonny Haugland, Tove Hille og Kjersti Ødemark inviterer til årets viktigaste søndagstur. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Treng deg til å gå årets viktigaste tur!

Søndag 21.oktober er det klart for TV-aksjonen NRK 2018. I år til inntekt for Kirkens Bymisjon.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Kirkens Bymisjon vart starta i 1855, og inntektene frå årets tv-aksjon skal gå til deira arbeid for å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn. 

I Os er det Tove Hille ved Os Frivilligsentral som er lokal aksjonsleiar. Med seg har ho ein komité beståande av ordførar, Jonny Haugland frå Os kommune, Ingrid Vik frå kyrkjelyden, Torill Sunde frå Os Røde Kors og Anne Frotveit og Kjersti Ødemark som begge er friviljuge.  

Ein dugnad for fellesskapen

– Årets aksjon er utruleg viktig, seier aksjonsleiar Tove Hille. 

– Pengane som kjem inn skal skapa 700.000 nye møte mellom menneske. Kirkens Bymisjonen ønskjer å opna fleire dører og skapa eit varmare samfunn. Dette skal dei gjera ved å tilby menneske som opplever å stå utanfor, eit nytt fellesskap, ei seng eller ein samtale. 

– Bymisjonen driv med masse ulike aktivitetar rundt i Noreg, seier Ingrid Vik frå Os kyrkjelyd.

– Med denne aksjonen, og det målet Kirkens Bymisjon dei har sete seg om eit varmare og meit inkluderande samfunn, er dette verkeleg ei god sak som alle kan relatera seg til. Kvar enkelt krone som vert samla inn, går til arbeid her i Noreg, legg ho til. 

Treng 150

Sjølv om Hille og komiteen legg ned eit stort stykke arbeid i å førebu og å gjennomføra aksjonen i Os, er det alltid ein ting som er viktigast; får ein nok bøssebærarar slik at alle husstandane i Os får besøk?

– Dette er alltid like spanande og utfordrande kvart år, fortel Hille. Her og no treng vi at 150 personar melder seg som bøssebærar innan 21. oktober.

– På måndag starta ei stor nasjonal kampanje for å verva fleire bøssebærarar, vonleg vil denne vera med  å hjelpa oss til å få dekka alle husstandane, seier Hille.  

Perfekt dugnad for alle

– Kven kan vera bøssebærar?

– Alle kan gå, fortel Hille. Men om ein er under 18 år, må ein gå saman med ein vaksen. Mange tek dette som ein søndagstur saman med familien. Spesielt for borna er dette ein fin måte å kombinera tur og opplevinga av å hjelpa andre, seier ho. 

– Vi har delt opp alle krinsane i perfekte ruter som tek omlag halvannan til to timar å dekkja til fots. Vi syt sjølvsagt for bøsser, kart og anna naudsynt utstyr. 

– Korleis melder ein seg?

– Ein melder seg seg via nettsida blimed.no, men om ein har spørsmål, eller kanskje ikkje har lyst til å melda seg på via internett, er det berre å ta kontakt med Frivilligsentralen, understrekar Hille. 

– blimed.no er open for påmelding fram til laurdagen, dagen før altså, fortel akjonsmedlem, og superveteran i komiteen, Jonny Haugland. (Haugland har meir 30 år bak seg med Tv-aksjonsarbeid i Os!)

– Men ein er sjølvsagt hjarteleg velkomen til å melda seg same dagen òg, legg han til. Då er det berre å stikka innom Kyrkjetunet frå klokka 13.00 og utover.

– Får ein betalt for jobben er det vel ein del som lurar på?

– Nei, dette er framleis Noregs største dugnad, svarar Hille. Her får du ein flott søndagstur kombinert med kjensla av å gjera noko for fellesskapen.

– Og ikkje gløym at det er kaffi og kaker i Kyrkjetunet når ein kjem attende med bøssene, skyt Vik inn! Vi stilller med ein flott bukett konfirmantar som står for serveringa, så jo, noko får ein jo!

Årets tv-aksjon er sundag 21. oktober. Ein melder seg på via blimed.no eller ved å senda ei tekstmelding til 916 72 910

Fleire saker