Bastø 2, her då den gjekk fleire test-turar nyttårsaftan, er i drift på Halhjem-Sandvikvåg. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bastø 2, her då den gjekk fleire test-turar nyttårsaftan, er i drift på Halhjem-Sandvikvåg. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Trøbbel med nye ferjer på Halhjem-Sandvikvåg

Tysdag 1. januar var første dag med Autopass. Same dag overtok Torghatten etter Fjord1, men med innleigde ferjer.

Kjetil Vasby Bruarøy
03. januar 2019 - 10:18

Torghatten Nord AS, som 1. januar overtok Halhjem-Sandvikvåg etter Fjord1, har i dag kansellert 5 avgangar frå Halhjem og 5 avgangar frå Sandvikvåg.

Dei kansellerte avgangane er frå klokka 06.00 til og med 12.40 frå Halhjem og 06.50 til og med 14.30 frå Sandvikvåg.

Årsaka er tekniske problem. Det skal vera Bastø 3 som har trøbbel, dei andre tre ferjene går som normalt.

Også natt til 1. nyttårsdag, dei første timane etter overtaking, var det kanselleringar - 5 avgangar frå Halhjem og 6 avgangar frå Sandvikvåg, men då grunna uvêr.

Forseinka leveranse av fem nye ferjer

Torghatten Nord vann anbodsrunden og skal driva Halhjem-Sandvikvåg på E39 i 8 år, med opsjon på yttarlegare fem gongar eitt år.

Sambandet skal drivast med fem nye ferjer, men desse er forseinka frå tyrkiske Tersan Shipyard og det norske verftet Vard.

Torghatten har leigd inn to ferjer frå Fjord1 i tillegg til Bastø 2 og Bastø 3 frå Bastø Fosen.

Fire av dei nye ferjene skulle blitt levert i 2018, mens den femte skulle koma i 2019. No er dei første ferjene venta å koma i februar.

Forseinkinga kan få økonomiske konsekvensar, skriv Sysla.no.

I gang med Autopass

Frå 1. januar blir det innført Autopass på fleire ferjesamband. Halhjem-Sandvikvåg er blant dei som er først ute.

Samtidig er takstane endra. Passasjerar går gratis, mens taksten på køyretøy aukar.

Du kan framleis ta ferje utan Autopass-brikke, men då får du ikkje rabatten du fekk ved bruk av førehandsbetalt ferjekort.

Autopass-ferjekort vil fungera som dei gamle korta ved at du kjøper ferjekortet, som inkluderer en forskotsbetaling på 3400 kroner for personbiler. Når du betaler med dette kortet vil du automatisk få 50 prosent rabatt.

På strekninga Halhjem–Sandvikvåg kosta det i fjor 231 kroner for bil med førar, 72 kroner for vaksne og 36 kroner for born. I dag er prisen 303 kroner for bil, noko som tilsvarar bil med éin vaksen passasjer. Desse prisane er utan rabatt.

Har du med deg to passasjerar, der minst éin er vaksen, blir turen med andre ord billigare enn før.

El- og hydrogenbilar får 50 prosent av ordinær takst. Av rabattert pris kjem 50 prosent rabatt ved forskotsbetaling, eller 10 prosent ved bruk av Autopass-brikke utan forskotsbetaling.

Sjå BT.no si oppsummering om Autopass.

• Les òg: Autopassferje.no

Les meir om

Lokal Veg E39 Hordfast