Henrik Mjelva har opplevd ein eksplosiv vekst i haust, og køyrer no frå dør til dør for å skifta skjerm på knuste telefonar. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Unge Mjelva slår seg opp på mobil

Han har reparert telefonar i fem år. No blei det brått butikk av det.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Henrik Mjelva (20) er først og fremst student og fotballspelar. Den talentfulle keeperen hadde ungdomsåra i Os og seinare i Lysekloster, så sto Haugesund, Bodø og Sandefjord for tur.

– Bodø/Glimt ville satsa på lokal ungdom, og det forstår eg. Dei har spelarar frå aldersbestemt landslag i eige nærområde, fortel Henrik, som etter to år med studie og draum om eliteseriespel kom heim til Vestlandet - og nyleg avslutta ein sesong i med mykje speletid i 3. divisjon for Øystese.

Deltidsjobben tok overhand

Å seia at han er student er førebels ikkje heilt rett, han byrjar ikkje på økonomi- og administrasjonstudie før til neste år. Han var elev i fjor, no jobbar han som vikarlærar på barneskulane Lysekloster og Os.

Når han har tid. Og tid til undervising ser det ut til å bli stadig mindre av.

– Eg byrja å skifta glas på iPhone for fem år sidan. Først var det berre min eigen, pappa sin og litt for familie og venar. I februar tok eg opp igjen hobbyverksemda, og det var ei grei deltidsinntekt fram til sommaren.

I juli dekorerte han bilen sin og byrja med litt annonsering. Så spratt omsetnaden opp frå 5.000 til 30.000 kroner. I november er den langt høgare, og det ser ikkje ut til å bli tid til vikarjobbar på barneskule med det første.

Reiser heim til folk for å skifta skjerm og batteri

Den unge gründeren opplever at mobilitet er ein fordel om du jobbar i mobilbransjen.

– Ved sidan av at eg etterkvart har lang erfaring, og at eg har byrja å bli meir synleg, har eg inntrykk av at mange liker å sleppa å levera telefonen inn. Det at eg reiser heim til folk for å ta reparasjonen der, har nok vore eit fortrinn.

Mjelva reparerer berre iPhone, og det er mest iPhone 7 og 8 det går i.

– I førre veke reparerte eg faktisk ein iPhone 4. Det går framleis fint å fiksa eldre telefonar, men iPhone X er kostbar, der er det nok like greit å kjøpa seg ein ny.

Skjermane han bruker er resirkulerte originalskjermar, «smelta om» i Oslo. Dei knuste skjermane han erstattar leverer han tilbake, som ei form for pant.

– Skifte av skjerm er viktigaste teneste eg leverer, men mange slenger på nokre hundrelappar og får nytt batteri i same slengen. Er det andre problem med telefonen sender eg kunden til Fusit i Fusa, dei er veldig flinke.

– I tillegg har eg byrja å selja brukte telefonar. Eg kjøper sjølv inn brukte, skadde telefonar som eg fiksar og sel.

Kan bli behov for butikklokale

Mens Henrik har nevane fulle i øydelagte telefonar, har han framleis ambisjonen om å stå i mål på høgare nivå.

– Eg er i dialog med eit par klubbar i andre landsdelar. Den eine har eg prøvespelt litt hos, den andre skal eg snart reisa til.

– Om det endar med at eg blir verande i Os eller bergensområdet, er det mogleg at eg utvider telefonsatsinga og opnar butikk saman med verkstad, seier søftelendingen.

Fleire saker