Næringsliv | 08. des. 2022

– Uverkeleg å lesa kva vi hadde fått

Uventa god pengestøtte gjer at Os Roklubb no kan bruka 2023 på å rigga seg til 100-årsjubileet året etter.

– Uverkeleg å lesa kva vi hadde fått
Gitle Lunde med den overraskande store sjekken. No kan dei rusta opp fram mot 100-årsjubileet i 2024. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Eirin Eriksen Horvei
Eirin Eriksen Horveitorsdag 08. des. 2022 11:49

Torsdag for ei veke sidan fekk Os Roklubb tildelt 250.000 kroner av Sparebanken Vest.

Men klubben var dessverre ikkje til stades då Sparebanken Vest dela ut pengane til ulike lag og organisasjonar i banken.

– Invitasjonen hadde tulla seg vekk i epostar av «black friday»-tilbod, seier leiar i roklubben Gitle Lunde.

Han las på nett at klubben hadde fått pengar.

– Det var nesten uverkeleg! Vi kontakta banken og forklarte kvifor vi ikkje kom. Det gjekk heilt fint, vi skal få sjekken og pengane. Vi er veldig takksame.

100-årsjubileum

Os roklubb hadde søkt om midlar til to seperate formål.

Det første var utstyr til deira kvinnelege og unge medlemmar. Fordi båtane klubben disponerer er til dels gamle og tilpassa vaksne menn.

– Det er eit stort ønske i klubben å kunne tilby våre utøvarar båtar som er tilpassa lettare roarar, slik at både ungdommar og damer skal få utstyr som er tilpassa dei, sto det i søknaden.

Det andre dei søkte om var midlar til å rusta opp klubbhuset til Os Roklubb.

– I 2024 har Os Roblubb 100 års jubileum, og vi har hatt lyst å pussa opp. Då kan vi bruke neste år på å gjera det. Byta vindauge og fikse kjøkkenet. Klubbhuset er også ei bi-inntekt for klubben, vi leiger det ut som selskapslokale.

– Eit nyoppussa klubbhus er gjerne meir fristande å leiga. Også blir det endå kjekkare for medlemmane våra å vere der, seier klubbleiaren.

Mange kvinnelege roarar

Klubben har rundt 80-90 medlemmar. Dei siste åra har det vore eit fleirtal jenter.

– Dei siste åra har vi hatt ein del kvinnlege roarar, i ein periode var det fleire jenter enn gutar faktisk. Men no ligg det vel på 50/50.

Os Roklubb sett stor pris på pengane dei fekk av Sparebanken Vest.

– Det er vanskeleg for ein liten klubb som oss å henga med, når vi treng mykje kostbart utstyr. Så desse midlane frå banken er ein flott moglegheit for å oppgradere utstyr, båt og bygg.

Klubben får ein samla sum slik dei sjølv kan prioritere korleis å bruke pengane.

– Kva anna håpar dykk pengane kan føre med seg?

– Vi håpar at dei som er medlemmar frå før får glede i betre utstyr. Og at det kan gi dei betre resultat. Men vi håpar også at vi får fleire medlemmar.

– For oss er dette ein fantastisk raus gåve, vi takkar Sparebanken Vest.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.