Varaordførar Marie L. Bruarøy og ordførar Terje Søviknes saman med dagleg leiar i Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, under opninga av Skavhella i går. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Varaordførar Marie L. Bruarøy og ordførar Terje Søviknes saman med dagleg leiar i Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, under opninga av Skavhella i går. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

– Velkomen om bord i «herlegheita» vår!

Sjå bildeserie: Bolaks sin nye flåte lokka mange skodelystne til hamna i går.

Kjetil Osablod Grønvigh
20. juni 2019 - 10:45

Bolaks inviterte i går osingane til å vera med å feira den nye fôrflåten deira, Skavhella.

Tidlegare på dagen hadde det vore program med inviterte gjestar, men klokka 16 var det tid for det offisielle programmet.

Mange skodelystne (og kanskje litt kakesvoltne) osingar hadde i alle høve samla seg på kaien.

Herlegheita

Dagleg leiar i Bolaks, Bjørg Mette Holmefjord Antonsen, helste gjestar og publikum velkomen.

– Denne «herlegheita» er eit flott tilskot til flåten vår. Vi i Bolaks er opptekne av kvalitet i alle ledd, og med ein så moderne fôrflåte er dette ei viktig investering for framtida.

Antonsen kunne mellom anna fortelja dei frammøtte at Skavhella vert kopla på landstraum, som erstatning for dieselaggregat om bord, noko som vil spara bruk av 25.000 liter brennstoff i året.

– Av alle flåtane vi har i Bjørnafjorden er det berre éin som ikkje er kopla på landstraum, men samla sparer dei andre oss for bruk av 300.000 liter brennstoff i året. Vi er med andre ord opptekne av fornybar energi.

Frå ordførar til ordførar

Firmaet AS Bolaks er heimehøyrande i Fusa, men då Skavhella skal plasserast ved Skavhella rett utanfor Hatvik, hadde Os-ordførar Terje Søviknes fått oppgåva med å ta den offisielle opninga.

Men ikkje før Fusa-ordførar Atle Kvåle hadde sagt nokre ord.

I tillegg til blomehelsing oppmoda han alle om å lesa seg opp om næringa.

Terje Søviknes snakka om ei viktig næring som har vore gjennom ei rivande utvikling i åra som har gått.

– Dette er ei stor næring, og Fusa kommune er mykje større enn Os kommune på dette feltet. Difor ser eg dette som ei styrke når vi no skal gå saman og bli Bjørnafjorden kommune.

– Fusa kommune har til dømes nyleg ferdigstilt sin nye akvakulturplan, og dette er viktig arbeid å ta med inn i den nye Bjørnafjorden kommune.

Ny kvardag for flåtesjef med mannskap

Etter at ordførar Søviknes, sjølvsagt med ein oransje sløyekniv, hadde sløyd snora, var det tid for open flåte.

Om bord fekk publikum og gjestar forsyna seg av både smårettar av laks, marsipankake og is.

Ein som såg ekstra nøgd ut var Alexander Skorpen.

Skorpen skal halda fram med å vera lokalitetsansvarleg ved anlegget ved Skavhella, men no på ein ny og mykje større flåte.

- Dette vert ein heilt ny kvardag for oss om bord. Den førre flåten er frå 2004, og no vert alt mykje større og betre.

– Til dømes går vi frå eit kontorlandskap på 5 kvadratmeter til nærmare 80 kvadratmeter. I tillegg har det sidan 2004 komen mange nye og betre løysingar. Spesielt rundt smittefare og sjukdom vil den nye flåten minska desse faktoraren mykje.

– No ser eg berre fram til å få slept flåten på plass og koma i gang med arbeidet.

Torsdag morgon skal Skavhella vera på plass ved Skavhella, og etter klargjering skal den vera klar til utsett av smolt i august. 

Les meir om

Næringsliv Industri Mat