– Verksemder må sikra seg lærlingar no!

3.332 har søkt - 556 har framleis ikkje fått læreplass.

Johs Sælen er blant dei som tar imot lærlingar. No er det stort behov innan både helse, omsorg, industri, bygg og elektro. (Ill. foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 23. aug. 2021 14:33

556 søkarar har ikkje har fått seg læreplass i Vestland fylke. Det skjer samtidig som behovet for arbeidskraft er stort.

Arbeidslivet i Vestland fylke har meldt inn eit behov for om kring 600 fleire lærlingar.

Det er størst utfordringar med å skaffe læreplassar i desse faga: helsearbeidarfag, barne- og ungdomsarbeidarfag, industriteknologifag, elektrofag og byggteknikk.

Avhengig av fleire fagarbeidarar

– Eg håpar at lærebedriftene no er om seg og sikrar seg lærlingane dei treng. Vi er avhengige av fleire fagarbeidarar framover, og den beste fagutdanninga skjer i dei gode lærebedriftene våre, seier Karianne Torvanger, som er hovudutvalsleiar for opplæring og kompetanse, i ei pressemelding.

– Ved å ta inn lærlingar får bedriftene også høve til å sikre seg gode medarbeidarar i framtida.

Det er ei gledeleg auka interesse blant ungdom for å velje praktiske yrke. Søking til yrkesfaglege utdanningsprogram har dei siste åra auka.

I år vel 56 prosent av søkarane ei yrkesfagleg opplæring, mot 54 prosent i fjor.

Kvifor får ikkje alle læreplass?

– Det er fleire årsaker til at mange ikkje har sikra seg ein læreplass. Søkar har eit ansvar sjølv å skaffe seg læreplass, men akkurat no tenker eg at lærebedriftene òg må sjå nøye på om dei kan bidra til at fleire får ein læreplass.

– Søkar må også vere villig til å reise dit læreplassane er, seier Roger Pilskog, som leiar yrkesopplæringsnemnda i Vestland fylkeskommune.

3332 har søkt til læreplass i fylket, og 556 står framleis utan læreplass.

Mange opplæringskontor og lærebedrifter ynskjer seg fleire lærlingar, men søkarane bur ikkje alltid der læreplassane er. Likevel er det behov for fleire lærebedrifter i heile fylket.

Mange fordelar ved å vere lærebedrift

Nye lærebedrifter gir ofte tilbakemelding om at dei hadde blitt lærebedrift tidlegare om dei hadde vore klar over fordelane i lærlingordninga.

Bedriftene får som lærebedrift økonomisk tilskot og får sjansen til sikre seg og lære opp gode medarbeidarar for framtida.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.