Meining | 21. juli 2023

Vi har ingen å miste

179 tiltak som skal bidra til at færre skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Vi har ingen å miste
Samferdsleministeren under opning av E39 Svegatjørn-Rådal i oktober i fjor. (Foto: Eirin Eriksen Horvei)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 21. juli 2023 07:53

Sommermånedene er erfaringsmessig de mest ulykkesutsatte månedene i året. 2023 er dessverre intet unntak, og nok en gang opplever vi en norsk sommer med flere dødsulykker på veiene våre.

Ett liv tapt i trafikken er ett for mye.

Høy risiko for ungdom

Trafikksikkerhet er det viktigste jeg jobber med. I Norge har vi en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, og den visjonen jobber vi, og veldig mange andre, for å nå.

I ungdomsårene er det høy risiko for å være involvert i alvorlige trafikkulykker.

Når unge med hele livet foran seg blir drept eller skadet i trafikken, rammer det mange andre også. Det påvirker livene til familie, kjærester og venner. Og det rammer hele lokalsamfunn.

Vi kan ikke, og skal ikke, akseptere at så mange unge mister livet eller blir skadd i trafikken hvert år.

Sikrere hverdagsveier

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er et langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert arbeid som har gitt resultater over mange år, og under mange regjeringer.

Det har pågått et systematisk trafikksikkerhetsarbeid i Norge over flere tiår, og dette vil fortsette og intensiveres.

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2022-2025 er det 179 tiltak som skal bidra til at færre skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Men trygge veier krever også kontinuitet og vedvarende høy innsats.

Derfor har regjeringen prioritert 2,2 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet for 2023 og i revidert nasjonalbudsjett. Dette er en rekordhøy satsing, og pengene skal gå til bedre drift og vedlikehold av hverdagsveiene våre.

Vi i Samferdselsdepartementet har et stort ansvar for den norske trafikksikkerheten. Blant annet jobber vi for å gjøre veiene våre sikrest mulig, samt for å bidra til at trafikkopplæringen er god, men vi er også avhengige av at hver enkelt sjåfør tar ansvar for egen og andres sikkerhet.

Selv om vi har gode tall sammenlignet med andre land, må det ikke bli noen sovepute for trafikksikkerhetsarbeidet.

Det er lagt ned en solid innsats over mange år, og det har gitt resultater. Men nå som den positive utviklingen dessverre har bremset opp, må vi alle arbeide enda mer bevisst med trafikksikkerhet. Hver og en av oss kan gjøre en forskjell.

Trafikksikkerhet og trygge, gode veier er noe jeg tar på det største alvor. Det jobber jeg for, og det vil jeg fortsette å jobbe for. Hver dag.

Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.