Korona | 08. feb. 2022

– Vi må dessverre vera førebudde på at nokon blir alvorleg sjuke

Klarer ikkje å halda smitten unna dei svakaste.

– Vi må dessverre vera førebudde på at nokon blir alvorleg sjuke
Kommunen har smitte på fleire avdelingar i institusjonar. – Ikkje alle vil tola ein coronainfeksjon, eller ein annan virusinfeksjon, seier Melf. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 08. feb. 2022 20:27

Bjørnafjorden kommune fortel om smitte på fleire avdelingar ved institusjonar, og reknar med ei auke dei komande dagane og vekene.

– Når samfunnet no har opna opp igjen, er det ikkje lenger mogleg å halda smitten unna sjukeheimar og andre institusjonar kor dei svakaste bur, seier kommuneoverlege Klaus Melf i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

– Sjølv om dei fleste er godt beskytta mot alvorleg sjukdom med tre vaksinedosar, så må vi dessverre vere førebudde på at nokre vil bli alvorleg sjuke og at det vil bli nokre dødsfall.

Mange vil tola smittepresset - men ikkje alle

Tre vaksinedosar beskyttar godt mot alvorleg sjukdom, og omikronvarianten er mindre farleg for dei aller fleste.

– Heldigvis har det vist seg at er det få som blir så sjuke av omikron at dei blir innlagte på sjukehus. Av dei som blir innlagt, blir dei alle fleste skrivne ut igjen etter kort tid. Det er få som har behov for intensivbehandling.

– Men sjølv om viruset ikkje lengre blir rekna som like farleg, er realiteten at nokre av dei mest sårbare ikkje vil tole ein covidinfeksjon. Dei vil heller ikkje tole andre virusinfeksjonar.

Ber om tolmod

Kommunalsjef for helse og velferd, Monica Totland Melvold fortel om svært høgt sjukefråvær i helse- og velferdstenestene.

– Vi jobbar kontinuerleg for å finna praktiske løysingar for å hindre at tenestene bryt saman.

Kommunen reknar med å ta ned ulike tilbod, og prioritera det som er lovpålagte oppgåver.

– Dette går truleg ut over heimehjelptilbodet. Dagsenter for eldre må framleis halda stengt og dei fleste rulleringsopphalda vil òg bli stansa ei tid framover.

– Vi håper innbyggarane har forståing for at vi står i ein svært krevjande situasjon, og at dei er tolmodige med oss, seier Totland Melvold.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.