Korona | 30. aug. 2021

Vidarefører lokale tiltak

Kommunal kriseleiing med nye vedtak i dag.

Vidarefører lokale tiltak
Kommuneoverlege Klaus Melf og ordførar Trine Lindborg (Ap). (Arkivfoto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymåndag 30. aug. 2021 11:14

Kommunal kriseleiing (KKL) i Bjørnafjorden kommune har vedtatt å vidareføre gult smittevernnivå i barnehagar og barne- og ungdomsskular til og med måndag 6. september 2021.

Det opplyser kommunen i ei pressemelding i dag.

I tillegg blir den lokale forskrifta for smittekarantene for barn og unge under 18 år forlenga med to veker, til og med måndag 13. september 2021.

Elevar i vidaregåande skule blir testa på skulen, og er unntatt frå den lokale forskrifta.

Framleis gult nivå ved barnehagar og grunnskular

Etter råd frå kommuneoverlegen, vedtok KKL å vidareføre gult smittevernnivå ved barnehagar og grunnskular i Bjørnafjorden kommune, i første omgang med ei veke, til og med måndag 6. september.

Det er framleis lokal forskrift om fortsatt smittekarantene for dei under 18 år.

Nye nasjonale retningslinjer som trådde i verk 16. august, seier at barn og unge under 18 år ikkje lenger må i smittekarantene når nokon i klassen eller avdelinga får påvist smitte.

I utgangspunktet betyr denne nye regelen at dersom eit barnehagebarn eller ein elev får påvist smitte, må dei andre barna i klassen/avdelinga ikkje lenger gå i smittekarantene, men i staden bli testa hyppig over fleire dagar etter smitteeksponering.

Retningslinjene seier òg at testinga skal gå føre seg ute i barnehagane og skulane.

Bjørnafjorden kommune kjem førebels ikkje til å innføre testing som ei erstatning for smittekarantene for dei under 18 år, og forlenger den lokale forskrifta som vidarefører ordninga med smittekarantene for nærkontaktar under 18 år.

Elevar på vidaregåande skule er unntatt forskrifta, fordi skulane gjennomfører testregimet sjølve.

Forskrifta gjeld til og med måndag 13. september 2021.

Elles gjeld dei nasjonale reglane.

Med unntak av den lokale forskrifta som handlar om smittekarantene for dei under 18 år, følgjer Bjørnafjorden kommune dei nasjonale reglane og retningslinjene.

Skal du i konfirmasjon til helga?

– Neste helg er den store konfirmasjonshelga i Os. Vi følgjer dei nasjonale reglane for arrangement i Bjørnafjorden, seier kommuneoverlege Klaus Melf.

– Men hugs å halde ein meter avstand. Det er ein fordel om de òg kan ha faste, tilviste plassar, og halde dykk til dei gjennom selskapet.

– Det hindrar smittespreiing, og at fleire enn nødvendig må gå i karantene ved smittetilfelle, seier Melf.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.