Bot på 6800 kroner ville vore passeleg, meiner forsikringsselskapet. (Foto: Gjensidige)

Vil firedobla bøtenivået for mobilbruk

Frå 1. januar i år kom prikkbelasting inn. – Det er ikkje nok, meiner Gjensidige, som fleire gongar har redusert utbetaling med over 100.000 kroner grunna mobilbruk.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Frå 1. januar i år blei straffenivået auka for ulovleg mobilbruk blant bilførarar.

Tale, tasting og til og med «fokusering på telefon under køyring» fører til 2 prikkar på førarkortet. Er du i prøveperioden (2 år etter oppkøyring) blir det dobbelt opp, altså 4 prikkar. Blir du tatt to gongar ryker med andre ord lappen.

– Ei fersk undersøking viser likevel at 5 av 10 hordalendinger av og til bruker mobiltelefonen på ulovleg vis mens dei køyrer. Dei under 30 år er verst, her svarer 6 av 10 at dei bruker mobil mens dei køyrer.

– Skal vi få slutt på denne ukulturen, som har ført til tap av menneskeliv, så må det svi endå meir, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Fekk over 100.000 kroner i «straff»

Er du involvert i ei ulykke grunna ulovleg bruk av mobiltelefon kan det koma til å svi skikkeleg.

– I dei grovaste tilfella har vi avkorta utbetalinga frå 100.000 kroner og oppover, fortel Voll.

Ønsker høgare bøtenivå

Trass fare for prikkar på førarkortet, og avkorta utbetaling, meiner Gjensidige at bøtenivået er overmodent for endring.

–  I dag er det berre 1.700 kroner i bot. Dette er på nivå med manglande bruk av bilbelte, som ofte skuldast at folk har glømt det, og som vanlegvis ikkje går ut over andre enn syndaren sjølv.

– 6800 kroner i bot og fleire prikkar på førarkortet er ein reaksjon vi trur kunne vore avskrekkande. Det gjeld både handhalde bruk av mobil, men òg det endå meir alvorlege; teksting, fotografering og filming mens du køyrer.

Fleire saker