Lokal | 04. juli 2012

Vil førebu Os på fjordkryssing

Bru over Bjørnefjorden har endra status frå urealistisk til beste alternativ for ny veg mellom Stord og Bergen. – Dette kan bety mykje for vårt planarbeid framover, seier Søviknes.

Vil førebu Os på fjordkryssing
Søviknes under næringslivfrukost i Oseana tidlegare i år. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 04. juli 2012 06:44

Dovre Group, som er hyra inn som ekstern part for å utføra kvalitetssikring av forstudiefasen av ny veg frå Stord til Bergen, kunkluderer i sin rapport med midtre alternativ (4C), med kryssing av Bjørnefjorden med bru, som beste alternativ.

– I vinter fekk vi signal på at bru over Bjørnefjorden var meir realistisk enn kva folk først trudde, seier ordførar i Os, Terje Søviknes (Frp) til Midtsiden.

Les òg: Det er best å kryssa fjorden

– I løpet av det siste året har det kome fram at det både er teknisk mogleg og at prisen blir lågare enn kva det først såg ut som. Med KS1 er kryssing av Bjørnefjorden ikkje berre eit reelt alternativ, det er eit anbefalt alternativ.

Lokal makt

Val av trasé betyr mykje for Os, ikkje minst om bru over Bjørnefjorden faktisk blir alternativet.

– Vi vil i så fall bruka godt med tid på å finna ei best mogleg løysing på rett landingsplass for brua og på val av vegtrasé gjennom Os.

– Kor stor makt har ein liten kommune når det kjem til så store vegprosjekt?

– Det er kommunane som er planinstans og vi kjem til å ha sterk lokal medverknad i dette prosjektet, seier Søviknes.

Bompengemusikk for Frp-øyrer

I KS1 står det også nokre avsnitt om finansiering. Dovre ser i rapporten ikkje vekk ifrå at ny veg kan bli heilt eller delvis bompengefinansiert, men dei er tydelege på at samfunnsgevinsten klart er størst om staten tar heile rekninga.

– Det er to hovudårsaker til at bompengar blir brukt. Det eine er ved ønskje om trafikk reduksjon, det andre er for å få eit vegprosjekt fullført.

– Skal Noreg investera nokre kroner i infrastruktur så er det ingen andre prosjekt som er så viktige enn betre veg og kortare reise mellom Stavanger og Bergen.

– Og når dette med arbeidsmarknad og reisetid står igjen som viktige faktorar forstår eg godt at rapporten konkluderer med at store delar av nytteverdien av ny veg forsvinn med bompengar.

Minst like viktig som Svegatjørn-Rådal

Om alternativet med ny veg med bru til Os har vakse fram så har det vore lite diskusjon om temaet.

– Dei fleste er mest opptatt av ny veg mellom Os og Bergen, noko som er naturleg, sidan den er nærmare realisering.

Men kor tid kan det bli snakk om start på prosjektet Aksdal - Bergen?

– Det er nok ei stund til, men allereie om 10-15 år kan bygginga vera i gang. Dei har allerie kome eit stykke med Rogfast, som skal vurderast i neste Nasjonal Transportplan, så då bør Hordfast vera neste.

– Akkurat no betyr Svegatjørn-Rådal mykje for osingane. Men eg ser på Aksdal-Bergen som minst like viktig, seier Terje Søviknes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.