Industri | 23. mai 2021

2Stabilise har fått havvind-kontrakt med Aker Solutions

Blir leverandør til verdas største vindmøllepark offshore.

2Stabilise har fått havvind-kontrakt med Aker Solutions
Prosjektleiar Sindre Nyborg (t.v.) gründer Kjell Bjørnar Størksen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 23. mai 2021 11:08

2Stabilise i Os Næringspark har spesialisert seg på stabilisering av tunge rør, i utgangspunktet til oljebransjen.

No har dei sikra seg oppdrag for Aker Solutions, som produserer verdas største havvind-park, Hywind Tampen, for Equinor.

– Vi skal produsera og stabilisera fire feste per rør, og det er 2-3 rør på kvar av dei 11 betongelementa til vindmøllene, i alt 94 installasjonar frå oss, seier dagleg leiar Kjell Bjørnar Størksen.

Kvar betongdel er 107 meter høg.

I april var Aker Solutions ferdig med første fase i produksjonen. Les meir og sjå bilde på akersolutions.com.

– Vi startar på vår leveranse i august, seier prosjektleiar Sindre Nyborg.

Under vatn etter pandemien

Størksen løyste ei utfordring han oppdaga som inspektør på oljeplattformer i slutten av 1990-talet.

Produktet, eit flytande, tokomponent komposittmateriale, sikrar betre stabilisering av dei store og tunge røra (conductor pipe) som går frå havbotnen og opp til boredekk, for å gje tett og trygg passasje til borestrengen.

– I utgangspunktet har vi blanda kompositten og støypt på staden, over vatn. Då pandemien gjorde det noko meir krevjande å reisa, fann vi nye metodar som dessutan opnar for ein større marknad, fortel Størksen.

Ved å støypa på land på førehand blei det mogleg å montera under vatn, ikkje berre over havskorpa.

– No blir stabiliseringselementa våre monterte subsea, av ROV (fjernstyrte ubåtar med mekaniske armar). I fjor hadde vi tre slike subsea-oppdrag, til no i år er tre bestilt, eitt av dei blir levert i desse dagar, seier Størksen.

Eit eksempel på ferdigstøypt 2Stabilise-element utstilt på kontoret i Os Næringspark. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Eit eksempel på ferdigstøypt 2Stabilise-element utstilt på kontoret i Os Næringspark. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

– Men det krev eit stykke forarbeid, for kvar leveranse er unik, og målinga av røyra og koplingane som skal stabiliserast må vera svært presise, legg Nyborg til.

Støypinga skjer hos underleverandør i Sverige. Før støyping ser støypeformene ut som pinnsvin av justeringsskruer som passar på at kvart element blir støypt etter rett skreddarsaum.

– Det er godt å koma i gang med fleire metodar for dette unike materialet. Ikkje berre er gjer det ein god jobb, det er ei robust løysing som reduserer utgiftene betydeleg for kundane våre.

– Så vidt eg kjenner til er dette den einaste vedlikehaldsfrie løysinga som eksisterer i denne marknaden, seier den erfarne inspektøren.

Internasjonal utviding

2stabilise har i dag 9 tilsette.

Dei har nyleg opna lager og kontor i Aberdeen og jobbar med ei nyetablering i Malaysia.

– Den norske marknaden er framleis den største, og vi er i ferd med å få kontor også på Ågotnes.

Han er spesielt spent på oppdraget for Aker Solutions.

– Dette er ein heilt ny marknad for oss, og ein marknad som det er vanskeleg å spå framtida til. Vi er takksame for tilliten, og håper dette kan opna eit heilt nytt terreng for 2Stabilise, seier Størksen.

Equinors Hywind Tampen skal levera energi til Snorre og Gullfaks-feltet, og blir verdas første flytande vindmøllepark som gir straum til olje- og gassproduksjon offshore, seier Størksen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.