Sport | 27. des. 2020

40 år gamle Nore Neset il fekk status som NFF Kvalitetsklubb

– Dei viser at dei tar vare på folk.

40 år gamle Nore Neset il fekk status som NFF Kvalitetsklubb
Helge Bjørke frå NFF Hordaland overrekte diplomen til dagleg leiar Eirik André Hesthamar. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 27. des. 2020 10:59

Torsdag 10. desember heldt Nore Neset il ei lita markering av ei ganske stor hending i idrettslaget si historie.

Dagen før blei dei overraska over at dei var kåra til årets Fair Play-klubb i Hordaland, men denne kvelden handla det om organisasjon, rekruttering og det å ta vare på både medlemmar og frivillige i idrettslaget.

Nore Neset il har kvalifisert seg som NFF Kvalitetsklubb.

– Dei viser at dei tar vare på folk, og prosessen har verkeleg vore godt forankra i klubb og styre, her er det kvalitet gjennom heile organisasjonen. Eg synest òg det er spennande korleis fotballgruppa sparrar med handballgruppa!

– No kan dei bruka denne statusen til å jobba vidare, vera opne for innspel, og bli endå betre, sasa vegleiar Rolf André Rasmussen frå Hordaland fotballkrets.

Helge Bjørke (t.v.) og Rolf André Rasmussen frå NFF Hordaland. (Foto: KVB)
Helge Bjørke (t.v.) og Rolf André Rasmussen frå NFF Hordaland. (Foto: KVB)

Diplomen blei overrekt av klubbutviklar i NFF Hordaland, Helge Bjørke.

– Målet med Kvalitetsklubb-kvalifiseringa er at klubbane skal laga ein plan og organisera seg sånn er idrettslaget er sjefen, ikkje enkeltpersonar eller enkelte trenarar.

– Dette blir eit verktøy som gjer det enklare å driva klubben i kvardagen, og ei rettesnor som er nyttig for både trenarar, spelarar og foreldre, seier Bjørke.

Os Fotball var i oktober, som klubb nummer 25 av rundt 200 i Hordaland fotballkrets, gjennom det same.

Rom for å satsa

Dagleg leiar Eirik André Hesthamar hadde rigga til eit smittevernvenleg arrangement i det nye klubbhuset på Skeie.

– Vi vil ta ei større markering av dette til sommaren, då reknar vi med at smittesituasjonen er ein annan, sa Hesthamar.

– Idrettslaget var 40 år i november, også denne markeringa blir utsett til 2021.

Smittevernvenleg samling før jul. (Foto: KVB)
Smittevernvenleg samling før jul. (Foto: KVB)

Eirik André gler seg over både Fair Play og Kvalitetsklubb-statusen.

– Martin Eidsvik har tatt hovudansvaret for dette, men har hatt ei breidt samansett gruppe med seg for å ta omsyn til både det sosiale og det faglege.

Styreleiar Egil Krukhaug, leiar for fotballgruppa, Kari Berge og sportsleg leiar og utviklingsansvarleg Martin Eidsvik var vertsskap saman med gutefotballansvarleg Rune Fjellberg, jentefotballansvarleg (born) Wenche Synnøve Fagerthun og medlem av sportsleg utval og anleggsutval, Egil Borgen. Handballansvarleg Gitte Torp deltok òg.

Med plass til alle: Stolt over ny status. (Foto: KVB)
Med plass til alle: Stolt over ny status. (Foto: KVB)

– Det har blitt ei heil anna verd i Nore Neset idrettslag, seier styreleiar Egil Krukhaug.

Dei siste åra har dei dobla frå éin til to 11-arbanar, bygd klubbhus til 15 millionar, som er finansiert og nedbetalt, fått fleire tilsette og auka aktivitetsnivået med ei rekkje tilbod, som fotballfritidsordning, handballfritidsordning og akademi.

– Eit idrettslag er sårbart økonomisk, men det har heldigvis vore rom for å satsa på nye ting, og på å gi det litt tid. Av og til må du våga å stå i det, seier Krukhaug.

Eitt eksempel er FFO-en sin start, der det i starten var 10 deltakarar, mens det no er 70 born og unge som får mat, leksetid og trening etter skulen er ferdig.

– Ei ny verd, seier styreleiar Egil Krukhaug om Nore Neset il si utvikling dei siste åra. (Foto: KVB)
– Ei ny verd, seier styreleiar Egil Krukhaug om Nore Neset il si utvikling dei siste åra. (Foto: KVB)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.