Meining | 14. juni 2024

6. klassingar: - Lei av skjerm!

6. klassingar på Søre Øyane barneskule klagar på for mykje skjerm. Dei meinar at det er for mykje når dei skal ha lekser på skjerm i tillegg til skjerm heime på fritida.

6. klassingar: - Lei av skjerm!
Mariela Bruarøy, Elise Strønen, Nora Maui Petersen og Matilde  Haugland. (Foto: Solveig Engevik)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 14. juni 2024 07:12

Vi er fire jenter fra 6. klasse som ønskjer fleire bøker i forskjellige fag. Difor har vi vore innom andre klassar og undersøkt kva dei andre elevane meiner om dette.

Engelsk, naturfag, samfunnsfag og KRLE er forskjellige fag 6. klasse manglar fysiske skulebøker i. Bøkene i desse faga er kun tilgjengelige på skjerm.

Etter vi starta på mellomtrinnet har det blitt meir bruk av data på skulen, og færre bøker i dei ulike faga. Skulen manglar oppdaterte og nye, fysiske bøker i mange fag. Vi bruker Skolestudio, då dette gir oss tilgang på nye og gode læreverk.

Utfordringa er at vi kun har tilgang til desse bøkene på skjerm. Vi ønskjer oss desse læreverka i fysiske bøker.

Dette er forskjellige grunner til at vi ikkje ønskjer meir bruk av skjerm i skulesamanheng:

 • Freistingar på Ipad/mobil osv.
 • Lite konkrete tilbakemeldingar på Multi Smart Øving
 • Avhengig av straum på digitale gjenstander
 • Fort sliten, vondt i hovudet og trøytt av skjerm
 • Vanskeleg å finne fram på ulike nettstader
 • Vi har nok skjerm fra før av

Forskjellige positive grunnar til at vi liker bøker betre:

 • Betre oversikt i bøker
 • Kjennast betre for synet og hovudet
 • Det er betre oversikt over kor mykje du skal lese
 • Når ein skal gjere oppgåver til ein tekst, er det betre oversikt i ei bok og lettare å finne fram til svara
 • Ingen reklame og andre freistingar i bøker

Mentimeter er ei nettside vi har har brukt då vi skulle undersøke og få ein oversikt over kva mellomtrinnet likar best. Dei fekk svare på spørsmål.

Her har vi resultata frå når vi spurte 5-7. klasse om desse spørsmåla:

Bildeserie:

1 av 5

Undersøkinga viser at ikkje alle er einige med oss når det gjeld skjermbruk. Fleire ønskjer å behalde dagens mengde skjermbruk og er nøgd med skjerm som undervisningsverktøy.

Når det kjem til lesing er mange einige med oss om at dei lærer best når dei les i bøker.

Det fortel oss at bøker faktisk er et viktig verktøy.

Vi har intervjua fire elevar på mellomtrinnet. Dei har vi spurt kvifor dei svarte data eller bøker på undersøkinga vi hadde.

Hanna (11) meiner det er best med data og skjerm. Ho synast det fordi det er enklare å lære på digitale gjenstander, og betre å trykke på eit tastatur.

Men Tuva (11) derimot, ho liker best bøker. Ho blir meir trøytt av skjerm. Ho fortel òg at bøker er kjekkare, fordi då kan ho lettare leve seg inn i teksten. Når ho skriv i bøker kan ho samtidig få betre handskrift, det kan ein ikkje med eit tastatur.

Patrik (13) liker òg bøker. Han synest det tar så lang tid å komme inn på digitale gjenstander. Han syntast det er enklare å skrive i bøker, for då får han betre orden og system i bøkene sine.

Fredrik (13) fortel at det er lettare å læra på skjerm. Han har meir kontroll når han les på skjerm, og synast det er enklare å finna bokstavane på tastaturet.

Ut i frå undersøkinga vi gjorde, og svara vi fekk då vi intervjua dei fire elevane, forstår vi at det er ulike meiningar om bruk av bøker og skjerm på skulen.

Vi fant ut at fleire meiner det same som oss, og vi håper difor at kommunen kan gi oss fleire oppdaterte og nye bøker i dei ulike faga.

På den måten kan vi kombinere bruk av skjerm og bøker på ein god måte, i stadenfor at skjermen stadig overtek plassen til lære- og skrivebøkene.

Mariela Bruarøy, Elise Strønen, Nora Maui Petersen og Matilde Haugland.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

 • Gratis å lasta ned
 • Bli varsla straks noko skjer
 • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.