Lokal | 19. juli 2017

8 firma fyller 2 store etasjar

Dette hadde ikkje Aspenes-brørne trudd at dei fekk til.

8 firma fyller 2 store etasjar
Omlag 2/3 av dei 2222 kvadratmeterane er leigd ut (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 19. juli 2017 09:08

Arbeidet med opprusting i Brugata 2-16 er godt i gang. På gateplan er «Bankbygget» og «Gamlebanken» skilt frå kvarandre, med siktlinje og passasje mellom Øyro og Oselvo, i andrehøgda er bygga framleis knytt saman, men i ny design med stor glasflate.

Rundt 45 prosent av dei totalt 2222 kvadratmeterane var leigde ut då brørne Espen og Knut-Jarle Aspenes sitt selskap, Os Næringspark AS, kjøpte eigedomen i desember 2014.

I mars 2015 flytta den store leigetakaren, DNB, ut.

Likevel er det i dag berre rundt 300 kvadratmeter ledig, på gateplan, og nokre kvadratmeter på loftet i 4. etasje.

Cirka 2/3 er av 2222 kvadratmeter er no leig ut.

– Trudde vi måtte bygga leilegheiter

Det største bygget har fire etasjar, inkludert loft med skråtak. Huseigar rekna med at det blei vanskeleg å fylla 3. og 4. etasje.

– Med så mykje som sto ledig i Os trudde vi at vi kunne gløyma å få utleige til kontor i heile bygget. Vi var førebudd på å teikna om til bustadar i dei to øvste etasjane, seier Espen Aspenes.

No er 5 firma på plass i den store andreetasjen, 3 andre firma fyller tredje etasje, som no er under oppussing.

– Leigekontrakt er ikkje signert, det skal vi ta over ferien, men vi er einige om avtalen.

– At vi fekk fylt alt dette med kontor, 25-30 arbeidsplassar, har vore ei positiv overrasking. Nokre av dei har fortalt at dei har vore interesserte i å flytta til Os ei stund, men at lokala dei hadde sett på frå før ikkje var innbydande nok. Det har nok vore avgjerande at vi kom i gang med oppussing.

Tredje etasje klar til jul

Parallelt med opprusting av fasade har huseigar gjennomført eit omfattande oppussingsarbeid innandørs.

Andre etasje var ferdig i februar, den delen som går inn i gamlebanken hadde innflytting i mai. Tredje etasje skal stå klar til jul.

I september opnar det som kjent ein 190 kvadratmeter stor kinarestaurant på gateplan.

I nabolokalet, resten av det DNB hade på gateplan, er det framleis rundt 300 kvadratmeter ledig.

– Her har vi hatt nokre interessentar, men akkurat no er det ikkje noko på gang, seier Aspenes.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.