Lokal | 07. sep. 2016

Aktivitetsskulen som tok av

Om lag 100 skule-elever deltek kvar veke på AFO-en til Osbadet. – Den fekk større respons enn vi venta, fortel Bård Alfstad.

Turen i bassenget er utan tvil av det mest populære på AFO-en (Foto: Andris Hamre)
Andris Hamreonsdag 07. sep. 2016 14:59

Bildeserie:

Jon Sivert Rykkel (uten voks i håret etter badinga) held kontroll på kven som blir henta (foto: AH)
Jon Sivert og Tommy saman med eit par av ungane (foto: AH)
Jon Sivert Rykkel (uten voks i håret etter badinga) held kontroll på kven som blir henta (foto: AH)
Jon Sivert og Tommy saman med eit par av ungane (foto: AH)
1 av 2
Jon Sivert og Tommy saman med eit par av ungane (foto: AH)
Jon Sivert Rykkel (uten voks i håret etter badinga) held kontroll på kven som blir henta (foto: AH)

I juni gjekk Osbadet ut med tilbodet om SFO, eller AFO (Aktivitetsfritidsordning) som dei sjølv kallar det, med open hall og ope basseng som eit alternativ til ordinære skulefritidsordningar.

I midten av juli var over seksti elevar påmeldt og i dag er dei omlag 100 elevar fordelt på ein eller fleire av dei fire dagane ordninga er i sving.

– Tilbakemeldingane har vore udelt positive.

– Det blei ei mykje større interesse enn det vi hadde venta. Eit døme på det er at vi hadde planlagt å henta elevane sjølv på skulane, men etter eit par dagar såg vi at det klarte vi rett og slett ikkje.

– I staden har vi no hyra inn Osbuss som hentar elever frå Lunde, Os, Nore Neset og Søfteland barneskular, fortel Bård Alfstad, dagleg leiar i Osbadet.

Har lært å svømma

Hovedtyngda av elever er frå 3., 4. og 5. trinnet, men skulen er også open for elevar i 6. og 7. trinn.

– Allereie har vi elevar som har lært seg å svømme, og det berre etter omlag tre veker, fortel Alfstad stolt.

Som prosjektleiar for AFO-en har Alfstad tilsett Jon Sivert Rykkel, som tidlegare har jobba i badet som badevakt.

– Jon Sivert har erfaring frå skulen, så det å ha han som prosjektleiar fungerer særs godt. Saman med dei fire andre, kor av ein av dei er utdanna svømmeinstruktør, sørgjer han for at dei både får leksehjelp, ein matbit og aktiviteter.

– Vi har blitt ein fin gjeng. Eg er glad for å ha Tommy, Jannicke, Markus og Magnus med i teamet. Vi er til einkvar tid tre stykker som er på jobb, fortel Rykkel medan han sjekkar elevane ut frå dagens økt.

Kom frå dei tilsette

Forslaget om å oppretta AFOen kom frå dei tilsette sjølv.

– Det var eit særs spennande forslag som vi spant vidare på, fortel Alfstad.

– Eg trur vi har treft bra med opplegget som startar med at elevane samlast i det nye klubbhuset borte ved banen for leksehjelp når dei kjem opp her. Deretter går dei i bursdagsrommet for ein matbit kor vi serverar eit brødmåltid med ymse pålegg. Etter det er det fri aktivitet anten ute, inne i hallen eller at dei rett og slett spelar ulike spel før dei er i badet frå 14.30 til 15.30.

– Det kjekkaste er badinga og maten, fortel to av elevane ivrig medan dei ventar på å bli henta.

Nær fullt

Med omlag 100 elevar på AFO-en er den nær full.

– Måndagar har vi framleis noko kapasitet, men dei andre dagane er meir eller mindre fulle, avsluttar Rykkel.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.