Samferdsle | 19. jan. 2023

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

Laveste nivå siden 2014.

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022
BKK Nett sin hovud-trafostasjon i Borgavegen. (Arkivfoto/ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 19. jan. 2023 12:36

Strømforbruket i husholdningene, tjenestenæringene og industrien unntatt den kraftintensive var i 2022 på det laveste nivået siden 2014, skriver SSB.no i dag.

Fra 2021 var det en nedgang på 8,2 prosent.

Forbruket av elektrisitet i alminnelig forsyning var 76,0 TWh i 2022, mot 82,8 TWh i 2021, viser nye tall.

Nye vaner

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning.

Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten.

En betydelig andel av elektrisitetsforbruket til norske husholdninger går med til oppvarming av bolig. Etterspørselen etter elektrisitet på kort sikt har tidligere vist seg å være lite prissensitiv og mer avhengig av temperaturforhold.

– Det er imidlertid ikke urimelig å anta at de unormalt høye strømprisene, som har vedvart gjennom hele 2022, etter hvert har begynt å påvirke forbruksvanene til både husholdninger og næringer og dermed bidratt til nedgangen i forbruket, sier rådgiver Ståle Skrede.

Forbruket i kraftintensiv industri gikk litt ned fra 2021 til 2022, med 0,6 TWh til 38,1TWh, riktig nok fra et historisk høyt nivå i 2021.

11 av 12 måneder var varmere enn året før

I tillegg var 2022 et relativt varmt år. I 1. kvartal var temperaturen 1-2 grader høyere enn det som er normalt for årstiden (met.no).

– I 2022 var det bare desember måned som var klart kaldere enn normalt , så vi må regne med at de høye temperaturene også har bidratt til et noe lavere forbruk enn de tidligere årene, sier Ståle Skrede.

Import og eksport

Det ble importert 13,3 TWh strøm inn til Norge i 2022. Det er en kraftig oppgang fra 8,2 TWh året før og 4,5 TWh i 2020.

– Dette kan sees i sammenheng med en uvanlig lav produksjon fra vannkraft i Norge, særlig i de tre første kvartalene av 2022, sier Ståle Skrede.

– Lave magasinfyllinger og tilsvarende oppjustering av verdien på magasinvann gjorde det billigere å importere kraft fra utlandet, særlig i perioder med høy vindkraftproduksjon utenlands, sier Skrede.

Norge eksporterte 25,8 TWh i 2022, som er omtrent det samme nivået som året før.

Til tross for rekordhøy import i 2022 var Norge netto eksportør av kraft i alle årets måneder, med unntak av september 2022. I november alene ble det eksportert 3,2 TWh, som er den høyeste registrerte månedlige eksporten til nå.

Samlet produksjon av elektrisitet var på 146 TWh i 2022, ned fra 157,1 TWh i 2021. Vannkraftproduksjonen ble redusert med 14,9 TWh og var på sitt laveste nivå siden 2019.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.