Sport | 26. aug. 2022

Ny runde med straumstøtte til frivillige lag!

Lag og organisasjonar med snittpris på over 70 øre kan søkja.

Søre Neset il fekk nye banelys i fjor. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 26. aug. 2022 08:44

På same måte som for første kvartal, kan frivillige lag og organisasjonar igjen søkje om tilskot til utgifter som følgje av dei ekstraordinære straumprisane.

Straumstøtta er ei statleg tilskotsordning, og vilkåra for støtte er fastsette av staten. Bjørnafjorden kommune behandlar søknadane og står for utbetalinga.

Ei viktig endring gjeld straumforbruk knytt til utføring av offentleg lovpålagde oppgåver på oppdrag frå stat, fylkeskommune eller kommune.
Ideelle organisasjonar som driv barnehagar, barnevern, skular, omsorgsbustader og anna helsetilbod får ikkje lengre straumtilskot gjennom denne ordninga.

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

Søknadsfrist er onsdag 7. september klokka 13.

Støtta er rekna ut basert på dokumentert straumforbruk. Mottakarar får dekt 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen i den aktuelle perioden.

Tilskota vil bli utbetalte så raskt som råd etter at søknadane er behandla og vedtak er gjort.

Du kan lesa meir om ordninga på kommunen si heimeside.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.