Næringsliv | 29. okt. 2019

Bjørnafjordkonferansen: – Håper å nå 300 deltakarar

Arrangørane ligg godt an ei veke før Arne Hjeltnes, Kari Traa og Ingebrigt Steen Jensen går på scenen i Oseana.

Marte Kristensen og Jon Sivert Rykkel fortel om god interesse for Bjørnafjordkonferansen neste tysdag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightirsdag 29. okt. 2019 11:13

I juni blei billettar til Bjørnafjordkonferansen lagt ut, ein ny, regional næringslivskonferanse med foredrag av fleire kjende profilar.

– Vi har i dag nærare 240 påmelde til konferansen, noko vi er godt nøgd med, og vi håper å koma opp i rundt 300, fortel Marte Kristensen i Fjordfolk AS.

Fjordfolk AS er saman med Os kommune, Fusa kommune, Bjørnafjorden næringsråd arrangørør av konferansen.

På sponsorsida har arrangørane fått med seg Sparebanken Vest, Tysnes kommune, Austevoll kommune og Samnanger kommune.

Til inspirasjon for heile regionen

Næringslivskonsulent i Os kommune, Jon Sivert Rykkel, fortel at konferansen truleg er den største av sitt slag i Bjørnafjord-regionen nokosinne.

– Hovudmålet med konferansen er auka samarbeid mellom næringslivet i regionen. Regionen vår er i stor endring, og endring påverkar næringslivet. Med Bjørnafjordkonferansen ønskjer vi å bringa næringslivet tettare saman og skapa nye møteplassar som kan vera med å forma vekst og utvikling i regionen.

Kristensen fortel at ideen om konferansen sjølv kom frå samarbeid.

- Det skjer ofte noko når folk møtest, og vi legg opp til gode pausar og ein lang lunsj slik at deltakarane får tid til å mingla og prata saman.

Arne Hjeltnes styrer show og sofaprat

Til å inspirera og læra vekk har arrangørane henta inn kjende føredragshaldarar; Kari Traa, Mons Ivar Mjelde, Ingebrigt Steen-Jensen, og Nina Broch Mathisen kjem, og til å leia det heile kjem Arne Hjeltnes.

Osingen Jannicke Hilland er konsernsjef i BKK, og ho vil gje publikum eit innblikk i korleis ho leiar eit konsern inn i framtida.

I tillegg til reine føredrag har arrangørane invitert lokale næringslivsleiarar og politikarar til ein sofaprat.

– Desse vil bli intervjua av Hjeltnes, i ein sofa, på scenen, og det som gjer dette ekstra spanande er at deltakarane kan senda inn spørsmål på førehand.

– Her er det ein god moglegheit til å koma tett på lokale næringslivsleiarar, seier Kristensen.

Til sofapraten kjem mellom anna Bjarte Aarvik frå Byggemester Kjell Aarvik og Patrick Madsen frå Mandelhuset på Tysnes.

– Vi kjem òg til å køyra ein sofasekvens med ordførarane i Os, Fusa, Bjørnafjorden, Tysnes, Samnanger og Austevoll, seier Rykkel.

– Det vert spanande å høyra om svara frå næringslivet vil resonnera med dei svara politikarane gjev.

Synergieffektar

– Korleis, om mogleg, vi de måla effekten av ei slik konferanse? Ventar de signering av storkontraktar på trappa utanfor?

– Eit slikt treff skal skapa synergi-effektar, både på kort og lang sikt, svarar Rykkel. Vi ønskjer at vi med ei slik konferanse skal søka å finna svar på kva moglegheiter for samarbeid som finst i regionen, og konferansen skal vera like interessant for etablert næring som for nye bedrifter.

– Det er viktig å få sagt at du ikkje treng driva ei stor bedrift for at dette skal vera noko for deg, seier Kristensen. Du kan gjerne driva eit enkeltmanns-føretak, og du kan òg vera arbeidssøkjar som ønskjer ei betre oversikt over kva som skjer i regionen.

– Konferansen skal gje fagleg påfyll, inspirera til nye idear, kanskje nokon får nye kundar, og ikkje minst vera ei vitamin-innsprøyting for næringslivet i regionen.

– Vi ønskjer sjølvsagt tilbakemeldingar i etterkant av konferansen, og vi har heilt klart eit mål om at dette skal bli ei konferanse som er komen for å bli, legg Rykkel til.

Fjordfond og burger

– Vi vil at Bjørnafjordkonferansen skal appellera til både dei som ofte går på konferansar, og til dei som kanskje ikkje har gjort det til no, seier Rykkel.

Rykkel og Kristensen seier at dei gjerne skulle ha sett fleire påmeldingar frå Tysnes og Austevoll på lista, men dei fortel om ei spanande og brei påmelding.

– Det er allereie god spennvidde, både i storleik og fag på lista, og det er framleis plass til fleire.

I tillegg til foredrag og sofaprat vil årets Fjordfond bli delt ut på konferansen. Heile 400.000 kroner skal delast ut av hovudsponsor, Sparebanken Vest.

Deltakarane vil òg få høyra om planane og framdrifta for Lyseparken og Endelausmarka.

• Les òg: No kan du søka Fjordfondet

– Etter at konferansen er avslutta inviterer vi til ein sosial nettverksburger kor deltakarane kan fortsetja praten, avsluttar Rykkel og Kristensen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.