Peder Fløysand og «Brukameratane» er uroa over mykje skade på skogen rundt Knutabruo. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Peder Fløysand og «Brukameratane» er uroa over mykje skade på skogen rundt Knutabruo. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)

– Dette kan ikkje halda fram!

Peder Fløysand og «Brukameratane» uroa over skade på skog ved Knutabruo.

Kjetil Osablod Grønvigh
16. april 2019 - 10:03

Det var mykje folk tilstades då Knutabruo opna hausten 2015.

I 2017 opna dåverande ordførar Marie L. Bruarøy og grunneigar Reidar Rundsveen gapahuken like ved brua.

Begge attraksjonane er blitt populære fritidstilbod for turglade osingar.

– Skogen dør om dette held fram - grunneigar uroa

Peder Fløysand fortel at dei no er uroa over all skaden dei ser på skogen rundt brua.

– Spesielt ved gapahuken nede ved elva er det mykje hoggeskadar på ungskogen som står der. No er skadane blitt så omfattande at grunneigaren er redd skogen til slutt vil dø. Saman går vi no ut med ei bøn og ei oppmoding om at dette ikkje kan halda fram.

Fløysand har sjølv hengt opp skilt med ei klar oppmoding om ikkje å hugga i trea.

– Det er nok mange barn som får lov til å prøva kniv og øks for første gong når dei er ute på tur, men dei må ikkje gå laus på skogen på denne måten. Oppmodinga mi er at dei vaksne følgjer med, og legg til rette for at ikkje levande tre vert skada, avsluttar Fløysand.