Meining | 19. mars 2022

Ein hån mot eit heilt lokalsamfunn

På veg mot totalforbud mot fiskeri rundt Øyane og Vinnes.

Ein hån mot eit heilt lokalsamfunn
Unge krabbefiskarar i Øyane må vekk frå eige nærområde om fredingsområde for hummar blir endeleg vedtatt i kommunestyret. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 19. mars 2022 12:59

Har innbyggarane blitt informert om kva som er i ferd med å verta vedteke i kommunen?

Ein kallar det så fint for hummarfredningsområde, noko som i seg sjølv kan vera fornuftig.

Men realiteten i saka er langt meir omfattande:

1. Totalforbud mot alle fiskeredskap, unntatt fiskestang og pilk.

2. Ingen garn, teiner, liner, ruser eller anna reiskap grunnare enn 100 meters djupne.

3. Forbodet gjeld heile året i minst 12 år, truleg «til evig tid».

Les ògFleirtal for to fredingsområde for hummar

Og dette i det området i kommunen kor eg vil påstå at dette er ein betydeleg del av kva som gir livsglede for dei som bur her.

Det som truleg er den staden i kommunen med flest unge fiskarar, vil kommunen altså stenga for fiske.

Eg vil gå så langt å kalla det ein direkte hån mot lokalbefolkninga i dei berørte områda frå dei som har kome opp med dette forslaget.

Ungar på fiske

I Øyane er det mange som lar ungane køyra båt åleine i ung alder, ofte for å fiska åleine, med søsken eller venar.

Kanskje for å halda fisket i gang mens far er på båt eller i Nordsjøen.

Då er det viktig at vi foreldre veit kor dei er, innaskjers (her det no skal koma forbod) og helst i augesyn,når det kjem til dei yngste.

Denne tradisjonen og fordelen med å bu her, blir det heilt slutt på dersom heile Øyane blir fredingsområde.

Det blir for lettvint å seia at dei kan køyra litt lengre med båten.

Dei som har vore litt i båt, og er lokalkjent, veit at det kan blåsa godt også i Strøneosen og Skeisosen, mellom Bjørnarøya og Ytterøya.

Sjølv om me slepp ungane ut i båt i ung alder, er det grenser for kor lang me vil senda dei på tur åleine på ein haustleg ettermiddag.

Finn ein annan stad

I Øyane har me både naturbarnehage, der sjøen vert nytta, og barneskule med maritim veke.

Dette kan me setja strek over dersom politikarane vedtar fredningsområdet.

Det heiter så fint at det er 12 års freding, men erfaringsmessig gjeld eit fredingsområde i overskueleg framtid.

Og vert dette først vedteke, så er det ingen enkel veg attende til fornuft.

Dersom me ønskjer fleire fredingsområder i Bjørnafjorden så må det plasserast ein annan plass enn langs kaiane til den mest maritime og fiskeri-aktive delen i denne kommunen.

Det er fleire holmar og skjer i fjorden som ligg mykje mindre konfliktfylt til, og ja det er hummar i heile fjorden.

Det eine området me har i Bjørnafjorden frå før, Trollsøy i Austevoll kommune, er eit eksempel. Fredingsområdet treng ikkje ligga utanfor stoveglaset til dei yngste fiskarane.

Det verkar som om det er hastverk for å banke dette i gjennom i kommunen, då det alt var vedteke i plan-, bygg- og miljøutvalet denne veka.

Høyringsfristen går ut 1. mai. Eg vert sjokkert og skuffa om det kjem sak i kommunestyret før den tid.

Eg reknar med at lag, skular, barnehagar og private ønskjer å seia si meining, og å få denne meininga høyrd, før endeleg vedtak.

For oss i krinsane dette gjeld så håpar eg det vert nedstemt.

Med ynskje om ei god helg til alle sambygdingar!

Småbarnsfar og stolt fiskar

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.