Faren, sonen og bildet. Leiar i Os Fotoklubb, Bjarte Løvaas Haugland saman med sonen, Emil Heidal Haugland, og eit av dei 65 nye bilda som heng på Luranetunet. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Ein stor gest - og nok eit flott tilskot til Luranetunet

Bildeserie: Os Fotoklubb leverte 65 bilde til 20 nye rom, kontor og fellesareal som opnar i dag.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Osablod Grønvigh

I dag opnar Lyngheim, ei avdeling for dei med demens-sjukdom på Luranetunet. Mykje av interiør og utsmykking er det osingar som står bak. 

I 2013 søkte Os Fotoklubb om KUP-midlar til prosjektet «Klart fokus».

I 2014 leverte klubben 30 bilde som skulle smykka ut Luranetunet. No er 65 nye bilde, signert fotoklubben, på plass på veggane. 

Balla på seg

Bjarte Løvaas Haugland frå Os Fotoklubb fortel med overbevisande stoltheit om det nye prosjektet klubben er med på;

– Med denne leveringa betyr det at vi snart er i 100 bilde til Luranetunet totalt. Dette tykkjer vi Os Fotoklubb er stas, og det er ein ekstra spesiell måte å visa fram klubben sine evner på. At vi får vera så tydeleg med på å setja preg på eit bygg, fortel noko om klubben sitt nivå. 

Der den første leveringa i 2014 var ei meir eksakt bestilling, har denne runden vore prega av friare kunstnariske tøyler frå klubben si side.

– Samtlege medlemmer som har hatt lyst har fått levera bilde til utsmykkinga. Den einaste føringa frå Luranetunet har vore at bilda skulle vera fargerike og positive i uttrykket. Vi skulle eigentleg berre levera til den nye avdelinga, men så byrja det berre å balla på seg. Det kom etterkvart spørsmål om vi ikkje hadde noko å hengja opp «her og der», som til dømes på kontor og i trappegangar. Då er det jo umogeleg å seia nei.  

Med råd frå Anne På Landet 

Haugland fortel at kvart bilde si plassering har ei meining, og det er det fleire grunnar til; 

Haugland har sjølv brukt mykje tid saman med boligstylist, Anne «På Landet» Matre.

– Vi har gått gjennom alle bilda, og dette har ho teke med seg vidare når ho har planlagd resten interiøret. Eg må seia at dette har ein ekstra spanande del ved prosjektet, å sjå korleis ho jobbar våre bilde inn i eit endå større bilde. 

Kostnadane med å trykka bilda har Luranetunet teke sjølv, men der har òg oppdraget blitt gjort lokalt.

– Bildeprint.no i Os Næringspark har verkeleg spelt på lag med dette prosjektet, fortel Haugland. 

Vinn - vinn

Einingsleiar ved Luranetunet, Aud Winsents ser fram til å opna den nye avdelinga i dag.

At veggane er dekorert med lokal kunst er noko ho ser på som ein vinn-vinn situasjon - og ein stor gest frå Os Fotoklubb.

– Med det førre fotoprosjektet som bakteppe, var det ikkje vanskeleg å vidareføra dette inn i denne nye avdelinga.  

Winsents fortel at boligstylist Anne Matre har vore med i prosjektet som rådgjevar og konsulent når innbuet skulle veljast.

– Sjølv om vi har innkjøpsavtalar å forhalda oss til, har vi verkeleg fått til vår eigen vri på ting. Eg tykkjer bilda frå Os Fotoklubb er fantastiske flotte, og at mange av motiva er lokale, gjev det heile ei ekstra effekt.

– Kor kjekt er det ikkje å sjå at eit bilde på veggen kan skapa ein samtale eller henta fram eit minne for bebuarane våre?  

Sniktitt på eigne verk

Tysdag kveld var Os Fotoklubb samla på Luranetunet.

Der fekk dei først ei solid dose ros frå Winsents, før dei fekk sjå den ferdige avdelinga med bilda på plass.

For mange vart det nok ekstra spesielt å sjå sine bilde så godt plassert inn i ein større samanheng. 

Fleire saker