Lokal | 18. sep. 2015

Einige om verv og utval

#ValiOs15: Mykje er likt som før, men Frp får tilbake leiaren i plan og bygg i perioden 2015-2019. Dei vil òg lytta meir til sentrum.

Marie Lunde Bruarøy og Terje Søviknes held fram som varaordførar og ordførar frå 2015 til 2019. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 18. sep. 2015 10:02

Frp og Høgre i Os er samde om ein ny samarbeidsavtale for 2015-19. Ordførar Terje Søviknes (FrP) og varaordførar Marie E. L. Bruarøy (H) held fram i sine funksjonar for fire nye år.

- Innleiingsvis vil vi nytta høvet til å takka alle som stemde på Frp og Høgre ved valet, og dermed gav grunnlaget for fortsatt stabil og handelkraftig styring av Os. Samla fekk koalisjonen FrP/H eit solid tillitsvotum frå osingane, seier dei to.

Bruarøy og Søviknes gler seg òg over god valdeltaking, 66,8 % i Os mot landssnittet, som er på 59,9 %.

Eit skifte i plan og bygg

Mykje blir likt som i inneverande periode, men Frp tar tilbake leiarposisjonen i plan- og bygningsutvalet.

– Vervet sat langt inne då vi fekk det i 2011, seier Marie Lunde Bruarøy.

–Så var kanskje Høgre litt høgt oppe etter 2011-valet?

– Det er heilt rett.No skiftar vi, Frp får leiaren i plan og bygg, vi i tenesteutvalet.

Høgre gjekk fram frå 11,5 til 16,0 prosent frå 2007 til 2011. No er dei tilbake på 12,3 prosent.

Sånn blir utvala

Os formannskap: Frp 3 og Høgre 2 (av 9 medlemmar i utvalet)
Partia stiller eigne lister gjennom forholdstalsval, dvs. eigne partivise varamannsrekkjer.

Plan- og bygningsutvalet: Frp 3 og Høgre 2 (av 9 medlemmar i utvalet)
Partia stiller felles liste v/forholdstalsval, dvs. felles varamannsrekkje. Frp har 1., 2., 5. og 7. vara. Høgre har 3., 4. og 6. vara.
Frp har leiar, Høgre har nestleiar.

Tenesteutvalet: Frp 3 og Høgre 2.
Partia stiller eigne lister gjennom forholdstalsval, dvs. eigne partivise varamannsrekkjer.
Høgre har leiar, Frp nestleiar.

Kontrollutvalet: Frp 2 medlemmar, 1.-4.varameldem på eiga liste. Høgre 1 medlem, 1.-3.varamedlem på eiga liste.
Alternativt kan alle partia stilla felles varamannsliste til Kontrollutvalet.
Leiar; Opposisjonen. Nestleiar; Frp

Tettare samarbeid med sentrum

– Kva om de ikkje fekk fleirtal? Ville de likevel hatt sjanse til å bli sitjande i opposisjon?

– Det er mogleg. Enkelte i opposisjon har signalisert at det kunne vore vanskeleg å samla alle dei andre sju partia. Sjølv om enkelte har vore opptatt av å vippa Frp av tronen, så er det nok andre som kunne vore med og danna ein borgaerleg koalisjon, seier Søviknes.

Frp og Høgre er tydelege på at dei i enkelte større saker, også i budsjettet, ønskjer å undersøkja om dei kan ta med nokre av partia i sentrum.

– Har dei svake målingane til Høgre og spenninga før valet gjort at de har angra på at ikkje de har gjort dette tidlegare, for å unngå å bli så sårbare?

– Vi har samabeidd med sentrum før, ved budsjettet for to år sidan hadde vi med KrF, Venstre og TvS. Men vi er opptatt av at vi skal ha ei tydeleg retning og leiing. Veljarane har, etter 16 år, gjeve oss tillit for nye fire år, seier Søviknes.

Konstituering 20. oktober

Frp og Høgre vil òg nytta tida fram mot konstituering av Os kommunestyre 20. oktober til å utarbeida felles politisk plattform for dei neste fire åra.

Sentrale saker blir satsing på utbygging og kvalitet innan primærtenestene skule og eldreomsorg, prosjekt Liv på Øyro, vidare tilrettelegging for kultur, idrett og friluftsliv, og utvikling av næringsareala i Lyseparken.

Les òg: Slik blir kommunestyret og Dei mest populære politikarane

Midtsiden samleside: Val 2015

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.