Fann gifteringen til far - 3 år etter

Mista frå brygge i 2018, funnen etter eit langt dykk utanfor Lepsøy.

Det tok over ein time før Martin fann ringen på botnen utanfor Lepsøy. Så kunne pappa Leif gå heim og gleda kona Marianne.
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 03. okt. 2021 17:40

– Vi hadde snakka om det i årevis, og Marianne hadda mast litt på meg, men så ringte Martin og spurde om vi skulle gjera eit forsøk, fortel Leif Østrem.

Sonen Martin Østrem-Braastad (40) har lang fartstid som froskemann, men blei trebarnsfar i vår og har ikkje mykje ledig tid.

– Men plutseleg passa det, og eg fann ut at vi måtte prøva.

Pappa Leif Østrem mista nemleg gifteringen sin på veg til spelejobb på Lepsøy sommaren 2018.

Leif peikte og Martin dykka. Det gjekk tid før det gav resultat.

– Vi skulle bera utstyr om bord i ein båt som låg til kai en annan stad i Øyane. Båten skulle ta oss ut til festen eg og Olav (Skorpen) skulle spela på.

– Av og til tar eg gifteringen over på motsett hand, viss den er i vegen for eksempel for noko metall. Det gjorde eg før vi løfta utstyret, men ringen sat ikkje like godt på venstre finger, forklarer han.

Då Leif sette frå seg ein høgttalar på brygga så det «plopp». Sidan har ringen lagt på botnen.

Måtte «vifta vekk» gamal groe

Sjølv om Leif kunne peika akkurat kvar han sto då han mista ringen, og det ikkje var djupare enn rundt tre meter under brygga, blei leitejobben vanskeleg.

– For det første har det vore mykje flo, fjære og bølgjer her på tre år, faktorar som kan vera med på å begrava ringen i sand. For det andre var det grodd ein del, og delar av botnen var blaut sand med djupe ho etter sandorm.

Martin hadde dykka i nesten ein time før han gjorde eit forsøk på å «vifte» vekk det øvste laget med groe og sand ved å trø vatnet med svømmeføttene.

– Etter å ha venta ei stund, så støvet fekk lagt seg, gjekk eg ned igjen. Der, med det same eg kom ned til botnen, såg eg det skein i ein liten boge som stakk opp av sanden!

Martin dykka i ein time, og skulle til å gi opp. Så bestemte han seg for å vifta vekk litt grums med svømmeføtene.

Martin bestemte seg for ikkje å avsløra sigeren med det same, og tok ringen i munnen mens han svømte til brygga der Leif skulle hjelpa han å ta utstyret på land etter endt søk.

– Eg kunne jo ikkje mista ringen ein gong til. Men då Leif byrja å spørsja meg om ting, og eg hadde ring og sand i munnen, måtte eg berre gapa opp og avsløra fangsten.

– Han blei heilt gira då han forsto at ringen var funnen!

– Auka verdi

Leif er truleg ikkje første spelemann som har mista gifteringen på spelejobb, men risikerte ikkje nokre mistenksomme kommentarar frå kona. Blant anna fordi ho sjølv var med mens ringen gjekk på sjøen.

Trubaduren Leif, som også skriv eigne låtar, syng i koret Fonos med Marianne, og dei var begge fortvilte då ringen forsvann.

Men ho var ikkje med som bakkemannskap mens Martin dykka, så Leif gledde seg ekstra til å koma heim.

Vel heime køyrde same trikset som sonen, lata som fangsten var mangelfull, men så opna han munnen.

Leif, med ringen i munnen, kunne endeleg gleda Marianne med funnen ring.

– Då vi hadde bryllaupsdag i august var eg innom Eide. Dei hadde ikkje same type ring lenger, og vi diskuterte å laga ein ny som likna min.

Namnet på kona, bryllaupsdatoen og «meg og deg» står det i ringen som har lagt i sjøen i over tre år.

– Eg forstår at ikkje Leif ville masa sånn på Martin, som er travel, og sjølv om eg var glad for at dei skulle ut og leita, skjønte eg jo at det kunne bli vanskeleg, seier Marianne.

Gleda blei stor då ringen viste seg å vera funnen. No fekk den dessutan ei fin historie knytt til seg, litt tilført verdi.

Og sonen Martin har fått tilnamnet «Ringens Herre».

Leif og Marianne har vore gift i 16 år. No har ektemannen endeleg fått på seg ringen igjen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.