Bolaks sin lokalisasjon Skavhella utanfor Hatvik i skodde i april 2018. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Bolaks sin lokalisasjon Skavhella utanfor Hatvik i skodde i april 2018. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Får 4,2 millionar frå Havbruksfondet

– Vi hadde ikkje venta pengar i år, seier Søviknes om utbetalinga til Fusa og Os.

Kjetil Vasby Bruarøy
24. oktober 2019 - 9:17

Fusa får 1,5 og Os får 2,7 millionar kroner utbetalt frå Havbruksfondet i ei restutbetaling for 2018.

I fjor fekk Fusa 20,4 millionar, Os fekk 7,3 millionar kroner.

• Pengane blei brukt til drift i Fusa - skal setjast på bok i Bjørnafjorden kommune

– Vi hadde ikkje venta utbetaling frå fondet også i år. 4,2 millionar kroner er ikkje så veldig mykje for to kommunar, men det er pengar dette òg, og midlar vi ikkje hadde rekna med, seier ordførar i Os, Terje Søviknes.

Havbruksfondet blei oppretta i 2016, etter å ha vore på høyring på slutten av 2016, for å fordela nokre kroner frå framtidig vekst på kommunane som legg til rette for næringa.

– Dei har endra noko på fordelingsnøkkelen, som gjer at Os i denne omgangen får mest. Det er uansett fint å sjå at det dryp litt på kommunane når det går bra i næringa, seier Søviknes.

I alt er det 45 millionar kroner som blir utbetalt i Hordaland i dag. Sjå lista over kor mykje kvar kommune får i bildeserien over.

• SSB i dag: 2018 blei nytt rekordår for sal av laks: 64,5 milliardar

458 millionar på landsbasis

Over 450 millionar kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

- Igjen får kommunane som legg til rette for havbruk ei velfortjent belønning, seier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i ei pressemelding i dag (regjeringen.no).

166 kommunar og ti fylkeskommunar får til saman 458 millionar kroner.

Den første utbetalinga via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millionar kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliardar kroner til 164 kommunar og ti fylkeskommunar.

Fakta om årets utbetaling

• Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

• Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.

• Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 mrd. kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 pst. av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.

• Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019 går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.