Lokal | 10. des. 2016

Fekk ros og pengestøtte

Bøkene om oselvaren og om Nils Tveit: – Viktig og god lokalhistorie, meiner eit samrøysta Os formannskap.

Fekk ros og pengestøtte
Lars Skorpen fekk støtte til boka om Bygdahovdingen Nils Tveit (foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 10. des. 2016 08:19

Det er søkt om økonomisk støtte til både «Oselvar - den levande båten» av Kjell Magnus Økland, og «Bygdehovdingen Nils Tveit» av Lars Skorpen.

http://www.midtsiden.no/vellykka-bokslepp-med-batutstilling
http://www.midtsiden.no/soga-om-han-som-skreiv-soga

Innstillinga frå administrasjonen var positiv og eit samrøysta Os formannskap delte ut 50.000 kroner til kvart av dei allereie fullførte prosjekta.

– Begge bøkene er utruleg viktige oppslagsverk for Os si historie. Oselvarboka kan brukast som undervisningsopplegg, verkeleg eit godt stykke arbeid. Det same synest eg om boka om Nils Tveit. Tveit har skrive historien om Os tidligare, det å no få historia om Tveit sjølv er veldig flott, sa varaordførar Marie Lunde Bruarøy.

Litt løn for jobben

Forfattar av boka om Nils Tveit skreiv boka etter først å få førespurnad frå Os Senioruniversitet om å laga eit hefte. Trykking av 500 eksemplar kosta 75.000 kroner, ein kostnad og ein risiko forfattaren sjølv tok, men med støtte frå enkeltpersonar og næringsdrivande som engasjerte seg.

– Eg set veldig pris på at kommune òg støttar dette prosjektet, då kan det bli litt løn for jobben òg, seier Lars SKorpen om årsverket han har lagt ned.

Forfattaren seier mottakinga og tilbakemeldingane har vore fine.

– Enkelte har vore så venlege at dei har ringt meg og sagt at dei synest boka var kjekk å lesa.

– Eg har sete i Oseana og signert og selt, der har det vore god omsetnad. I går var eg på Notabene på Amfisenteret, der det òg blei selt ein del av bøker eg har gjeve ut tidlegare, og i dag sit eg hos Osøyro Libris.

Spørsmål og svar

Det dukka opp nokre spørsmål, med påfølgjande forklarande svar, då saka (110/16) om tilskot til bøker frå formannskapets disposisjonsfond blei tatt opp i møtet tysdag.

Nils-Anders Nøttseter (MDG) synest det er to spennande prosjekt, ikkje minst at timinga var god for boka om oselvaren (då Oselvarverkstaden nyleg blei listeført hos Unesco). Han undrast samtidig om det var vanleg å søkja etter publisering, eller til tidlegare prosjekt.

– Det er ingen fast praksis, av og til kjem søknadane tidleg, av og til seint. Når det gjeld oselvarboka så har vi hatt spørsmål tidlegare, og vi har gjeve bidrag før, svarte ordførar Terje Søviknes (Frp).

– Boka av Lars Skorpen har det vore søkt om tidlegare, frå sogelaget, om at vi tok heile kostnaden med å gje den ut. Vi gjekk ikkje inn på den umiddelbart, og då valde Skorpen å gje ut boka sjølv for å søkja i ettertid. Derfor kjem saka opp no.

Han fortalte vidare at det har vore gjeve støtte til ei rekkje bøker, og heile tida blitt vurdert opp mot lokal relevans, anten det har vore knytt til bildebøker, svaneboka knytt til «Hamnesjefen» og til tidlegare større verk.

– Det ser ut som om ordføraren har vore sakshandsamar, har kultursjefen vore inne i bildet? undrast Nøttseter.

– Underteikna og kultursjefen har diskutert dette. Av budsjettmessige årsaker har det vore snakk om disposisjonsfondet til formannskapet, svarte Søviknes.

Kultursjef Lisbeth Axelsen la til at kultureininga ikkje har midlar til dette på eige budsjett, utover at einiga kjøper inn nokre bøker, og at søknadane derfor blir stila til formannskapet sitt disposisjonsfond.

– Det er viktig at lokalhistoria blir gjort tilgjengeleg. Det er mange som ikkje kjenner desse historiane og det er godt at folk som Lars Skorpen, som sit inne med så mykje kunnskap, får skriva det ned.

Vil framleis støtta Skulptursymposiet

Det hadde før møtet òg kome spørsmål om ei anna sak. Sidan 1999 har det vore Skulptursymposium i Os annakvart år fram til 2013.

http://www.midtsiden.no/bildesymposium-os-2014

– For 2017 er Os kulturutvikling klar med nytt symposium, og det har kome spørsmål om Os kommune, som tidlegare, kan gå inn som ein av ti som kjøper skulptur, sa Søviknes.

– Det har òg kome spørsmål om vi kan vera så generøse at vi òg gir eit tilskot, så vi har fått spørsmål om 100.000 kroner, mens vanleg kjøp av skulptur ligg på 65.000.

Helge Steinum (Ap) sa han sakna symposiet og var positiv til støtte, Nøttseter synest arrangementet er fantastisk og med på å setja Os på kartet. Også varaordføraren slutta seg til å gje støtte til symposiet, som samrøystes fekk 100.000 kroner.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.