Lokal | 29. juni 2019

«Fergefri» kan bli teknologisk utdatert

Uavhengig ekspertutvalg la torsdag frem rapport for samferdselsministeren.

«Fergefri» kan bli teknologisk utdatert
Eksempel på bru over Bjørnafjorden. (Ill.: Statens vegvesen)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylaurdag 29. juni 2019 08:03

Regjeringen satte i fjor sommer ned et uavhengig ekspertutvalg som fikk i oppdrag å kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.

– De teknologiske endringene skjer med en hurtighet som utfordrer de tradisjonelle, politiske beslutningsprosessene. Målet er å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte, skriver regjeringen.no.

Utvalget mener vi blant annet kan få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i transportsektoren, løse problemer med utslipp, kostnader, ulykker, trengsel og køer og på sikt også få førerløse systemer.

Torsdag la utvalget rapporten sin frem for samferdselsminister Jon Georg Dale.

Krevende fjordkryssinger

Utvalget mener det er behov for å ta «stresstest» av de største samferdselsprosjektene i Norge. Blant disse er fergefri E39, den største veisatsingen i gjeldende NTP med om lag 120 milliarder kroner (i hovedsak ikke-fjordkryssende prosjekter).

Om lag 9 prosent av de statlige investeringsmidlene og 28 prosent av bompengene i inneværende plan er prioritert til fergefri E39. Hovedtyngden av investeringer ligger frem i tid. Prosjekter som starter før utgangen av 2029 har et resterende investeringsbehov på om lag 56 milliarder kroner.

– I sum er pakken av E39-prosjekter som har oppstart innen 2029 beregnet å ha en negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet på om lag 10 milliarder kroner, men flere prosjekter nær og mellom Bergen og Stavanger er beregnet å ha positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet, skriver utvalget.

Prosjektet består av teknologisk krevende og kostbare fjordkryssinger med mindre kostnadskrevende veistrekninger imellom.

Vil ha mer differenisert tilnærming

Utvalget mener det kan diskuteres om «fergefri» er en målformulering som egentlig innebærer et valg av virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert.

– Selv om utvalget erkjenner at en bro i dag kan gi en annen opplevelse av bevegelsesfrihet enn en ferge, er det ikke gitt at et for stort fokus på fjordkrysningene er det som gir best tilbud for midlene som investeres, står det i rapporten.

Her kan det både være aktuelt med alternative konsepter der man isteden prioriterer de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veistrekningene mellom fergeleiene, og bedring av fjordkrysningstilbudet gjennom autonome ferger (på sikt droner) for persontransport.

– Denne typen pakker av prosjekter kan ha svært stor variasjon i lønnsomhet mellom enkeltprosjekter. Utvalget mener derfor det vil være behov for en mer differensiert tilnærming til fergefri E39.

Utvalgsmedlemmene og rapporten

Det uavhengige ekspertutvalget har følgende medlemmer:

John-Mikal Størdal, utvalgsleder (adm. dir., FFI)
Alexandra Bech Gjørv,utvalgsmedlem (konsernsjef SINTEF
Bernt ReitanJenssen, utvalgsmedlem (adm. dir., Ruter)
Mariam Kaynia, utvalgsmedlem(Associate Partner, McKinsey & Company)
Niels Buus Kristensen, utvalgsmedlem (forskningsleder, TØI)
Toril Nag, utvalgsmedlem (konserndirektør tele, Lyse)
Gro Holst Volden, utvalgsmedlem (forskningssjef, Concept/NTNU)

Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» kan du lese på regjeringen.no

• Midtsiden samleside: Ferjefri E39/Hordfast

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.