Hvorfor blir ikke Stortingets avgjørelser respektert?

Ta skjeen i en annen hånd og stem på partier som søker fornuft og en god retning.

Bjarte Helland, stortingskandidat og nestleder Industri- og Næringspartiet (INP). (Foto: Privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 07. sep. 2021 14:50

Vi står fremfor nok et nytt Storting etter 14. september, og da skal det bli spennende å se hvilke regjeringsalternativer som kommer ut av det.

Dagensregjering har allerede proklamert at de ønsker en snarlig votering om et svært omstridt tema, og det er kryssing av Bjørnefjorden med «Hordfast». Dette er et svært omstridt prosjekt, og ligger an til å bli et luftslott som bare vil koste nasjonen mer penger.

Hordfast har vært et pågående prosjekt i mange år, og kan fremstilles som et belønningsprosjekt for lang og trofast tjeneste for enkelte som har fått ledelse roller i prosjektet.

Høyre kan virke som har inngått et bakromsforlik med sine regjeringsparter og mulige støttespillere. I det ene øyeblikket svekker de tilliten til investeringer i olje- og gass sektoren, samtidig som de proklamerer at de vil ha et vedtak som forplikter stortinget til å gjennomføre Hordfast.

Industri- og Næringspartiet er tydelige på at vi ønsker en indre led, med en arm til Hardanger og kobling mot øst-vest passasjen E134.

Det er mer fornuftig å satse på større regionstilknyttinger fremfor prestisjeprosjektet Hordfast.

Region Vestland er avhengig av infrastruktur, men den må ikke nødvendigvis ødelegge store naturområder. Vi er avhengig av en gjennomgående vei fra nord til sør, utenfor Bergen sentrum. Vi må se helheten.

Hareide og Solberg har kjørt hardt ut i media siste tiden på Vestland, og fremmer E16 samtidig som de skal tvinge igjennom Hordafast.

Vi på Vestlandet ønsker sikker vei fremfor luftslott, det vil si E 16 og sikre strekninger ellers i fylket. Respekter flertallet som sier det, fremfor å tvinge frem dyre nyinvesteringer.

Hareide snakker fint om at vi skal respektere stortingsflertallet, men hva skjedde med vedtaket gjort i februar? Stortinget vedtok at man innen 1. august skulle fjerne kravet om helseattest på førerkort.

Har han som samferdselsminister respektert dette vedtaket? (Stortingsvedtak 2. februar 2020: Ikke lenger krav om helseattest for bilførere som har passert 80 år - Personskadeforbundet LTN).

Her er det et enkelt svar som vi gi dere; NEI.

Her må han stilles til ansvar, men han vil vel slippe det siden han mest sannsynlig ikke er i stillingen etter høstens valg.

Så kommer alternativet inn fra sidelinjen med potensiell AP/SP-regjering med støttespillere. Vil de respektere et av vedtakene de var med å få før de forlot regjeringskvartalet?

Et annet moment som opptar oss Vestlendinger er vraket etter U-864. Det er også vedtatt hevet, men hva skjer?

Siden vedtak om heving ble fremmet har man fortsatt å trenere saken, og handlingsrommet er begrenset for hver dag som går. Vedtaket ligger der. Vil en ny regjering handle etter tidligere vedtak, eller vil de fortsette trenering?

Det er på tide med en omveltning på Stortinget, det er på tide med fornuftige folk på Stortinget, som ikke har blitt broilet opp i partiapparater.

Det er nå en mulighet til å overføre makten til vanlige folk, men da må dere velgere ta skjeen i en annen hånd og stemme på partier som søker fornuft og en god retning.

Vi skal jobbe for at det ikke etterlates synder til våre barn, vi skal jobbe for å sikre fremtiden.

Der finner dere INP, vi er vanlige folk som ikke ser fornuft i dagens stortingskorridorer, noe det er mangelvare på Løvebakken 2.

Stem ut partiene som ikke respekterer flertallet.

Bjarte Helland
Stortingskandidat og nestleder Industri- og Næringspartiet(INP)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.