Lokal | 23. okt. 2017

I dag blir forslaga for Steinneset presenterte

Arkitektane sine teikningar er klare. Måndag ettermiddag er det presentasjon på ope møte.

I dag blir forslaga for Steinneset presenterte
Steinneset i dag. Ny parkeringsplass med plass til både bil og bubil er under bygging. Kanskje blir det i framtida bygd meir i området. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 23. okt. 2017 12:31

Konsulentar frå tre inviterte arkitektkontor har den siste månaden jobba med moglegstudie for Steinneset i samband med Os kommune sin eigedom i området, og interesse for å kopla denne saman med eit privat utbyggingsprosjekt på nabotomta.

• Les òg: Svarte på fem spørsmål om Steinneset (workshop i september)

Hovudmålet med studien er å avklara kva mogleigheiter og utfordringar som knyter seg til utvikling av eigedomen.

Studien er over og resultatet, dei tre forslaga, blir presenterte på eit møte i Tunet (kyrkjetunet) i ettermiddag.

– Møtet er ope for alle, seier plansjef Tina K. M. Sinclair.

Dei tre forslaga handlar om ulik grad av utnytting av tomta, korleis kan Steinneset sjå ut om ...

• Scenario 1, Fjordparken: Heile området langs sjøen vert utvikla som ein offentleg strandpark der det vert lagt til rette for ulike typar sjørelaterte aktivitetar. I tillegg er konsulenten bede om å illustrere korleis ei forsiktig fortetting i einebustadområdet rundt kan komme til å ta seg ut.

• Scenario 2, Fjordgrenda: Området langs sjøen vert i hovudsak utvikla som ein offentleg strandpark. I tillegg har konsulenten undersøkt korleis ein litt høgare utnytting i området rundt kan ta seg ut. Dette alternativet viser grovt sett kva som er tillatt å byggje på kommunen sin eigedom jamfør vedtatt reguleringsplan for området.

• Scenario 3, Fjordbyen: Steinnesfjæra på austsida av moloen vert utvikla til ein naturleg strandpark. Nord for moloen har konsulenten fått større spillerom til å illustrere korleis ein kraftigere fortetting av heile området kan ta seg ut. Her vert det og illustrert løysingar for bygging i sjø ut til marebakkjen.

• Les òg: Stor interesse for bustadprosjektet

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.