Lokal | 02. jan. 2019

Kan du bli sprek på 6 månadar?

Bruk nokre få veker på å etablera nye vanar. Løna for strevet kan bli ditt mest framgangsrike halvår.

Kan du bli sprek på 6 månadar?
– Eg er ein tilhengar av «heilårskroppen» framfor «sommarkroppen», men eg har respekt for at det å bli litt fastare i fisken kan vera ein motivasjonsfaktor. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 02. jan. 2019 20:39

Fysioterapeut og personleg trenar (PT) Torill Bakke er fast Midtsiden-spaltist, og kjem i starten på kvar månad med gode råd innan trening og ernæring.

• Førre artikkel: Tren rumpa - ikkje ber sit på ho

Er du ein av dei som startar januar med friskt mot på kosthalds- og treningsfronten? Med eit mål om å trena fleire økter i veka enn nokon gong tidligare, og gjerne i kombinasjon med eit strengt kosthald?

Ja, det er fare for at du går ut for hardt, at det friske januarmotet er som blåst vekk allereie når februar kjem.

Vis tolmod - men bruk motivasjonen du har i dag, verdien av kortsiktige mål, som motor til å koma i gang, og til å halda ut i dagane som kjem. Om få veker kan du vera på eit spor som vil gje store, positive resultat!

Rask løn for kortvarig strev

Starten kan vera vanskeleg. Du skal rydda tid til noko du ikkje trudde du hadde tid til, øvingane kan i starten bli opplevd som vanskelege og det kan vera ubehageleg å vera støl i musklar du ikkje har brukt aktivt den siste tida.

Men det tar få veker før teknikken sit, vanene er endra og du kjenner framgang frå veke til veke. Det første halve året med trening er ofte den tida folk opplever størst endring i overskot og fysisk form.

«Sommarkroppen» er kanskje målet. Eg er sjølv, som eg skreiv i januar i fjor, ein tilhengar av «heilårskroppen», helse framfor utsjånad. Men eg har respekt for at det å bli litt fastare i fisken kan vera ein motivasjonsfaktor.

Sjølv om du neppe kan venta deg ei totalforvandling på eit halvt år med trening, trur eg du vil nyta kjensla av auka styrke, auka overskot og det å føla deg litt strammare.

7 tips på veg til ny livsstil:

1. Den beste treningsforma: Det første du gjør er å finne ei eller fleire treningsformer som du liker, og som gjer det mogleg for deg å trena regelmessig. Den beste treningsforma er alltid den som faktisk blir gjennomført.

2. Kontinuitet: Når du har funne ei treningsform du liker, sørger du for å heile tida har kontinutet i treninga di. Du prioriterer trening og set av tid til å vera aktiv kvar veke. Du gjennomfører helst 2 til 3 gode økter i veka, der du vekslar mellom middels og høg intensitet.

3. Ikkje lat ei dårleg veke øydelegga motivasjonen: Dersom nokre veker er travle og det er vanskelig å så trent, så er det viktig å hugsa at innan trening er alt alltid betre enn ingenting. Verda går ikkje under om du bare rakk éi økt, eller kanskje ingen den eine veka. Då sørgjer du berre for å vera på topp med dei treningsøktene du skal ha i veka etter.

4. Styrke og kondisjon: I den tida du bruker på å trena sørgjer du for at du vekslar mellom treningsformer som utfordrar både styrken og kondisjonen din. Vedlikehald, eller å ha fokus på å auka styrken din samtidig som du ivaretar hjertehelsa di ved å trena kondisjonstrening er helt perfekt. Kroppen vår treng begge delar.

5. Eit program som fungerer: Har du ikkje nok kunnskap sjølv til å sette sammen eit treningsprogram som passer for deg, ta kontakt med ein med fagkompetanse. Det gjeld også for deg som har skader eller andre utfordringar som gjer at du må ha eit godt tilpassa treningsprogram. Styrk store muskelgrupper og sats mest av alt på øvingar som er funksjonelle i kvardagen din.

6. Aktiv kvardag: I tillegg til at du gjennomfører dine faste treningsøkter i veka hjelper det å vera aktiv i kvardagen. Kvardagsaktiviteten har høg verdi! Kan du legga inn ein fast gåtur eller to i veka, eller gå ein distanse du tidlegare brukte bil? 10.000 skritt gjennom heile dagen er eit helsemessig fint mål å ha.

7. Meir sunn mat: Ein hyggeleg biverknad av auka trenings- og aktivitetsnivå er at du ofte blir meir svolten på sunn mat. Å bestemma seg for å auka inntaket av sunn mat kan vera lettare å gjennomføra enn forbod mot usunn mat. Et du mykje sunt, vil appetitten på usunn mat uansett avta. Gi gjerne deg sjølv lov til å skeia ut ein dag i veka, anten det er sjokolade, chips eller pizza du er svak for. Alternativet, med skyhøge ambisjonar og strenge reglar, kan fort føra til at du føler at du «ramlar utpå» om du tar deg ein kebab, og dermed skrinlegg alt det positive du har starta på.

Kva resultat kan du venta deg?

Det som er så flott med trening er at dersom du trener jamt over tid vil det alltid gje resultat. Kroppen blir sterkare og meir uthaldande. Du vil få meir energi og overskot i kvardagen og humøret blir betre.

Trening kan bidra til å forhindra vektoppgang og å oppretthalda ønska vekt. På lang sikt får du generelt ei betre helse og livskvalitet. Regelmessig fysisk aktivitet gjer også redusert risiko for ei lang rekke sjukdommar og helseproblem.

I tillegg til alt dette vil du også merke at kroppen endrar fasong.

Ta gjerne kroppsendringa som ein fin ekstrabonus oppi alle dei andre fordelane framfor å la kropp vera hovudfokus for treninga di.

Tenk over korleis du vil at livet skal vera på denne tida neste år. Lag deg ein langsiktig plan som tar omsyn til livet ditt elles òg.

Hjerneforskar Ole Petter Hjelle uttalte nylig at dersom alle dei positive effektane trening gir deg, kom i pilleform, så var dette ei pille vi alle ville ha tatt.

Då gjenstår det bare å ta grep og la 2019 bli eit aktivt år.

Lykke til!

Torill Bakke
Fysioterapeut, personleg trenar og kosthaldsvegleiar
@torillbakke

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.