Fysioterapeut Torill Bakke er fast spaltist i Midtsiden. Denne månaden byr ho på ein quiz. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Fysioterapeut Torill Bakke er fast spaltist i Midtsiden. Denne månaden byr ho på ein quiz. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Klarer du å svara på desse?

10 kjappe spørsmål om kosthald og fysisk aktivitet.

Kjetil Vasby Bruarøy
03. november 2019 - 9:24

Fysioterapeut og personleg trenar (PT) Torill Bakke er fast Midtsiden-spaltist, og kjem i starten på kvar månad med gode råd innan trening og ernæring.

• Førre artikkel: Effektiv trening i motbakke

Denne månaden - quiz!

Eit sunt kosthald i kombinasjon med regelmessig fysisk aktivitet er viktig for ei god helse.

Kan du dette om kosthald og trening?

1. Kor mykje tilsvarer «5 om dagen» med grønnsaker og frukt i gram?

2. Er poteter inkludert i «5 om dagen»?

3. Kvifor bør du ta tilskudd med D-vitamin i månader med «r» i seg?

4. Kor mange gonger i veka bør du eta fisk til middag?

5. Kor mange kalorier er det i 1 gram fett, 1 gram karbohydratar, 1 gram proteiner og 1 gram alkohol?

6. Er det færre kaloriar i fullkornspasta enn i vanlig pasta?

7. Kor mange minutt er det anbefalt at vaksne skal vera fysisk aktiv i  veka med moderat intensitet for å få helseeffekt? Kva er talet på det same  med høg intensitet?

8. Kva er dei samme dagsanbefalingane her for barn?

9. Kan  desse minutta delast opp i bolkar gjennom ein heil dag, eller må dei utførast i ett?

10. Kor mange gonger i veka bør du trena styrke?

Svar:
1. 500 gram. Helst fordelt på 300 gram grønnsaker og 200  gram frukt.
2. Nei, men potet bør absolutt inkluderast i eit sunt kosthald.
3. Vitamin D er eit fettløyselig vitamin som vert lagra i kroppen vår når sollys treff huden vår. I månader med «r» i seg får ikkje vi nordmenn nok sollys til at behovet vårt for vitamin D blir dekka. D-vitaminet får i oss gjennom maten vi et er ikkje nok  til å dekka kroppen sitt behov.
4. 2-3 ganger i veka. Dette tilsvarar 300-450 gram rein fisk i veka. Minst 200 gram bør vera feit fisk som laks, aure, makrell, eller sild.
5. 9 kaloriar i 1 gram feitt. 4 kaloriar i 1 gram karbohydratar og protein. 7 kaloriar i 1 gram alkohol.
6. Nei, men det er meir næring i fullkornspasta framfor vanleg pasta.
7. 150 minutt i moderat fysisk aktivitet. 75 minutt i høg intensitet. Du kan kombinera moderat og høg fysisk aktivitet. Dette er eit minimumstall. Meir aktivitet, gjer større helsefordelar.
8. 1 time for dagen.
9. Aktivitetsanbefalingane kan delast opp i bolkar.
10. To, eller fleire gonger i veka. Ha fokus på heilkroppsøvingar og store muskelgrupper.

Torill Bakke
Fysioterapeut, personlig trenar og kosthaldsvegleiar
@torillbakke

Les meir om

Helse Sport Kondis