Meining | 06. mars 2023

Kvinnedagen, barnetrygd og valgfrihet

Lesarinnlegg: Som vordende far ser jeg det som svært problematisk at vi som familie ikke selv kan styre hvordan vi ønsker å legge opp permisjonen.

Kvinnedagen, barnetrygd og valgfrihet
Thortsien Skårnes skriv om kvinnedagen. (Foto: Privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 06. mars 2023 08:52

Med kvinnedagen like rundt hjørnet, er det viktig å reflektere over de politiske partienes syn på likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet.

Fremskrittspartiet har en tydelig politikk som legger stor vekt på familien som det viktigste fellesskapet i samfunnet. Dette perspektivet er positivt og verdifullt, spesielt for å styrke norske tradisjoner og kultur.

Fremskrittspartiet ønsker også å styrke familiens stilling i samfunnet ved å begrense statens innvirkning på familielivet.

Vi vil støtte opp om ideelle organisasjoner som tilbyr hjelp til sårbare familier og oppfølging under svangerskapet. Dette er viktige tiltak for å sikre at alle barn får en god og trygg start i livet.

Som vordende far ser jeg det som svært problematisk at vi som familie ikke selv kan styre hvordan vi ønsker å legge opp permisjonen for oss som foreldre, men at politikerne på Stortinget skal bestemme hva som er best for oss.

Fremskrittspartiet legger vekt på at begge foreldre skal stilles likt når det gjelder foreldreansvar og omsorgsrett og -plikt for felles barn ved samlivsbrudd. Dette er en positiv tilnærming som kan bidra til å sikre at barn får opprettholdt et godt forhold til begge foreldrene sine etter et samlivsbrudd.

Fremskrittspartiet ønsker å begrense barnetrygden til de 5 yngste barna og endre kontantstøtteordningen, samt vi ønsker å videreføre barnetrygden som en universell ordning - og øke den.

Samtidig mener vi at det er riktig å beskatte ordningen. Det vil gjøre at de som har minst i samfunnet vil få mye mer enn i dag, de med middels inntekt får omtrent det samme som i dag, og de som tjener mest får litt mindre.

Samlet sett kan Fremskrittspartiets politikk bidra til å styrke familiens stilling i samfunnet og sikre at barn får en god start i livet.

På kvinnedagen bør vi fortsette å reflektere over hvordan vi kan jobbe sammen for å sikre likestilling og kvinners rettigheter i samfunnet.

Thorstein Skårnes
Fremskrittspartiet

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.