Helse | 31. aug. 2022

Markerer verdens overdosedag

– Det vedgår alle, og alle kan koma i ein situasjon der dei kan hjelpa andre.

Markerer verdens overdosedag
F.v.: Anita Dyrdal og Berit Holmefjord frå A-Larm, diakon Ingrid Vik og ruskonsulent Carl-André Dahl. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 31. aug. 2022 11:47

Bjørnafjorden kommune har markert verdas overdosedag, 31. august, før. I år har ruskonsulent Carl-André Dahl tatt initiativ til også å stå på stand.

– Det kan godt henda at vi i åra som kjem vil gjera endå meir ut av denne viktige markeringa, seier Dahl.

Med seg på stand har han diakon Ingrid Vik, som også er del av SLT-teamet, og Anita Dyrdal og Berit Holmefjord frå A-Larm.

Dyrdal og Holmefjord driv ei lokal kvinnegruppe for A-Larm, ein møtestad for kvinner som har kome seg ut av rusen.

– Vi møtast kvar torsdag ettermiddag i Prestegarden. No for tida har vi sju deltakarar, fortel Anita.

Utanom møtene hender det at dei har aktivitetar, går på konsert eller ut og spiser saman.

– Nokre har kome ut av rusen for berre ein månad sidan, andre har gjerne ti rusfrie år bak seg. Felles er at vi deler liknande erfaringar, støttar kvarandre og gir kvarandre eit nettverk utanfor rusmiljøa, seier Berit.

Kan du hjelpa?

Positive nettverk er nettopp noko av det Dahl er opptatt av.

– Det er ikkje éin etat eller éi offentleg eining åleine som har ansvar for å halda folk vekke frå rus eller unngå overdose. Det er oss alle. Samtidig er det også opp til brukarane å oppsøka sunne nettverk og nokon som kan hjelpa.

– Vi har opplyst både pårørande og aktive rusmisbrukarar om at vi står her i dag, og at vi sjølvsagt også er tilgjengelege elles.

– Men det er også viktig for oss å visa oss til andre, til dei som trur at temaet ikkje berører dei. Men alle kan hamna i ein situasjon der dei anten kan vera del av eit nettverk for ein som slit, eller i ein situasjon der det å identifisera ein overdose, og veta kva du kan gjera for å hjelpa, kan vera livreddande.

– Dette gjeld også oss i Bjørnafjorden kommune. Vi har dessverre allereie mista fleire unge til rus, og i rus.

På ein av plakatane på standen står ei oppmoding om å bli «nalokson-ninja».

Nalokson er motgift mot opiat.

– Pårørande eller andre i nettverket til ein som misbruker opiat, kan få utdelt nalokson frå oss. Det kan bli livreddande.

Eksterne ressursar:

A-Larm: Ein landsdekkande brukar- og pårørandeorganisasjon innan rusfeltet

Rusinfo: «Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på om rus!»

Rop: Nasjonal kompetanseteneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Regjeringen: Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Forbundet Mot Rusgift arrangerer i skrivande stund eit seminar som markerer overdosedagen.

Foredraget blir sendt direkte på YouTube.

Her er delar av programmet:

Thomas Clausen, SERAF: Overdoser, situasjon og utvikling i Norge og ellers i verden.

Karin Merethe Waleur fra naltreksonprosjektet ved Akershus Universitetssykehus: Hvordan kan langtidsvirkende naltrekson forebygge overdoser?

Espen Freng, Helsedirektoratet: Regjeringens overdosestrategi hva virker og hva virker ikke?

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.