Far og son Heggland henta nyleg heim to prisar til Mekk-butikken på AMFI Os. (Foto: privat)

MEKK-pris til far og son

Butikken på AMFI Os er kåra til årets butikk i kjeda.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Prisdrysset over butikkar på AMFI Os held fram, etter Vita og Kitch'n følgjer MEKK opp med to prisar.

– Vi blei positivt overraska då vi torsdag fekk to prisar.

– Alle MEKK-butikkane i Noreg var samla med fleire av dei største leverandørane våre på messe i Bergen. Der blei vi både tildelt pris for beste rekneskap og kåra til årets butikk, fortel Helge Heggland.

Hausten 2016, ei veke etter at han blei pensjonist, signerte han leigekontrakt på Amfisenteret for å driva butikk saman med sonen Alexander.

Snudde underskot til overskot

Rekneskapsprisen fekk dei fordi far og son Heggland er nøye med fristane og held papira i orden, «årets butikk» kom blant anna fordi butikken er i positiv utvikling.

– Vi hadde underskot i 2017, som var vårt første heile driftsår. I 2018 snudde vi dette, både med å ha betre kontroll på innkjøp, og ved å auka omsetnaden. Overskotet i fjor var dessutan større enn underskotet året før.

– Det blei med andre ord éin pris på kvar?

– Ja, det kan du godt seia. Eg tar mykje av det førebuande arbeidet med rekneskapen, Alexander synest eg skal ha hovedæra for at butikken er så god som den er.

Helge og Alexander jobbar fulltid, og har med seg to tilsette på deltid til å driva MEKK-butikken.

Fleire saker