Kultur | 02. mars 2022

Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte

Strømstøtten er på plass og søknadsportalen er åpnet.

Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte
Os idrettspark. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Dositej Rarogijevic-Vukovic
Dositej Rarogijevic-Vukoviconsdag 02. mars 2022 09:40

– Alle frivillige organisasjoner som har utgifter til strøm eller fjernvarme, og holder til i en kommune som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember, er tilskuddsberettiget og kan nå søke tilskudd på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider eller direkte til sin kommune, sier Trettebergstuen.

Det er satt av 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser. Fra og med i dag er ordningen søkbar, og Trettebergstuen oppfordrer nå lag og organisasjoner til å søke ordningen.

– Etter to år med pandemi vet vi at frafallet fra idretten er et problem. Da er det viktig at vi bidrar til at høye strømpriser ikke fører til økte deltakeravgifter eller redusert aktivitet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Tilskuddsordningen gjelder i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember. Innenfor de kommunene er følgende organisasjoner og lag berettiget til å søke:

  1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
  2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.

Søknadsskjemaet finner du ved å følge denne linken.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.