Os hamn i dag: Den eldste bølgedemparen er flytta for at forankringa den låg i skal justerast på før dei siste kjem på plass. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

No skal alle bølgedemparane på plass

I går blei den første flytta og montert, i helga skal dei neste slepast over frå Fusa.

image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

I oktober kom dei tre siste av fire bølgedemparar frå fabrikken, til lagring i Fusa, i starten på desember starta arbeidet med nødvendig legging av sjøleidning før arbeidet heldt fram med omfattande forankring til dei komande, nye bølgebrytarane.

– Målet var å få alle på plass til jul. Vi får truleg på plass éin eller to til før julaftan, men held fram med jobbing i romjula, seier prosjektleiar hos Samba Marin AS, Preben Vedholm.

Flytta den gamle

I går blei den første bølgedemparen flytta til motsett molo, i morgon skal den neste slepast over fjorden.

Slepet er venta å ta 2-3 timar, monteringa av forankring tar lengre tid.

– Det er eit komplekst system av liner under havskorpa. Desse er igjen montert saman i ei ramme.

– Årsaka til at vi flytta den eldste bølgedemparen, er at forankringa den låg i skal flyttast og monterast i ei tilsvarande ramme.

Kvar dag gjennom ferien

– Det er mykje å ta omsyn til av leidningar og kablar på botnen, og arbeidet er noko vêravhengig. Arbeidet har gått bra, men tatt noko lengre tid enn det som først var sett som mål.

Mannskapen hos Samba Marin jobbar turnus og 12 timar dag, uavhengig av heilagdagar.

– Men akkurat på julaftan går vi litt tidlegare heim, seier Preben Vedholm.

Fleire saker