Sport | 20. des. 2018

Ny hall får tilbygg med turnkasse og klatrevegg

Tur og trening er dei store budsjettvinnarane.

Ny hall får tilbygg med turnkasse og klatrevegg
Til venstre for innkøyring til parkering er det ledig areal til tilbygg. Ny sti til Knutabruo og betre parkering ved turområde står òg på planen. (Foto: KVB)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 20. des. 2018 10:52

Bildeserie:

Lysekloster: Kan denne parkeringsplassen bli utvida? (Foto: KVB)
Lysekloster: Kan denne parkeringsplassen bli utvida? (Foto: KVB)
Tom Leonsen, her under bygging av ny dobbelhall, haustar mykje ros. (Foto: KVB)
Tom Leonsen, her under bygging av ny dobbelhall, haustar mykje ros. (Foto: KVB)
1 av 2
Lysekloster: Kan denne parkeringsplassen bli utvida? (Foto: KVB)
Tom Leonsen, her under bygging av ny dobbelhall, haustar mykje ros. (Foto: KVB)

I møte i Os kommunestyre tysdag blei Frp, Høgre og Venstre sitt budsjett for 2019 og økonomiplan fram til 2022 vedtatt med fleire tillegg i form av verbalforslag.

Den store budsjettvinnaren er oppvekst og kultur-området med ei auke i nettoramma på 9.350.000. Av desse går blant anna 1 million kroner til kreative fag i skulen, 700.000 til meistringsteamet og 600.000 til Os barneskule sitt prosjekt på Røde Kors-tomta.

I tillegg dryssar det mange millionar kroner over idrett og friluftsliv.

Kultureininga generelt, og idrettskontakt Tom Leonsen spesielt, hausta mykje ros då det i same møte kom orientering om «Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Rullering av handlingsprogrammet for 2019».

Tore Kleppe og Eirik André Hesthamar, begge Frp, var blant dei som sa seg imponert over både arbeidet han utfører og kontrollen han har på alle prosjekta i kommunen.

– Det er hyggeleg med ros, men vi er mange som jobbar saman, både i eininga og på tvers av einingane i Os kommune, seier Tom til Midtsiden.

Bygger turnkasse og klatrevegg på Kuventræ

Budsjettkoalisjonen Frp, Høgre og Venstre styrka forslaget frå rådmannen med til saman over 9,3 millionar kroner til oppvekst og kultur.

Her er nokre av dei sprekaste postane i budsjettet:
100.000 til sjøsettingsrampe Lysefjorden/Buena.
1.000.000 til lysløype Strandvegen
2.000.000 til fond parkeringsplassar friluftsliv/tur
3.700.000 ekstra (5 mill frå før) til turngrop og ekstraareal Os Idrettspark

– Det var god stemning på trening då vi såg dette, seier instruktør Tom André Hjelle i trampettgruppa til Os Turnforening.

Han blei historisk då han i 2014 tok trippelsalto i Oshallen. Sjå video!

– Eg har tatt trippelsalto to gongar, éin gong på trening og éin gong på juleshow. Det hadde eg nok ikkje våga om ikkje året i forvegen hadde testa det i turnkassen i Bergen.

– Skal du øva inn nye triks så gir ein turnkasse langt lågare risiko. Du kan slå deg i ei turngrop òg, men er du samankrøka kan du landa på hovudet utan at du kjenner det noko særleg.

Trampettgruppa prøver å får éin til to turar i året til turnkassen i Bergen. I haust var alle helger fullbooka, så det blei ikkje tur.

– Vi har hatt ønske om eiga turngrop i fleire år, og det var i diskusjonane då ny dobbelhall blei bygd. Nivået på utøvarane vil bli eit heilt anna når dette no blir bygd, seier Hjelle.

Ledig areal på 11 x 8 meter

Ordførar Terje Søviknes seier det har i diskusjonane å ta turngrop og klatrevegg inn i prosjektet allereie under bygginga, men at prosjektet blei så kostbart at det ville løyst ut krav om ny anbodsrunde.

– Det var òg noko uvisse kring parkeringskjellaren og branntryggleiken om denne ikkje blei så open som den er i dag. Men vi ser no at vi har eit tilgjengeleg areal på cirka 11 x 8 meter til venstre for innkøyringa til parkeringskjellaren, seier Tom Leonsen.

– Vi reknar òg med at det er fleire idrettar som kan ha glede og nytte av ei turngrop, for eksempel motocross, handball og andre som er i lufta i periodar.

No startar prosjekteringsarbeidet. I den vidare prosessen skal brukargrupper koplast inn, det same skal Hordaland fylkeskommune.

Klatreveggen skal byggast innandørs, med tilkomst frå hallen.

Eigen sal for kampsport

Inkludert i 3,7 millionar kroner er pengar som skal gå til ferdigstilling av ledig areal i ny dobbelhall i Os Idrettspark.

– Vi har tre ganske store ledige areal. Eitt av dei er i 2. etasje i den gamle delen av Oshallen, eit lokale på 150 kvadratmeter som tidlegare blant anna blei leigd vekk til Os vgs som klasserom.

Det er dette arealet som er tiltenkt tilrettelegging for kampsport. Matter på golvet og boksesekk frå taket er element som kan vera naturleg for kampsportar, som permanent innreiing.

Os Karateklubb og Os Taekwondoklubb er blant leigetakarane i ny dobbelhall som er nye på Kuventræ. Os Karateklubb opplever suksess i ny «dojo», og fekk 50 nye medlemmar i haust.

– Vi vil gjera desse areala klare for bruk, men er opptatt av at det skal byggast for ulike formar for bruk, i tilfelle leigetakarforhold endrar seg med åra.

Betre parkering ved turområde

Ved sidan av å bruka 1 million kroner på lys langs strandvegen/kyststien mellom Bjånes og Oseana, og 3,7 millionar i Os Idrettspark, vil Os kommune no setja av 2 millionar kroner i eige fond til parkeringstiltak for å fremja friluftsliv og tur.

– Dette gjer arbeidet vårt langt lettare. Vi kan få gjort tiltak undervegs, fleire prosjekt blir lettare å gjennomføra etterkvart som andre forhold er avklart, seier Tom Leonsen.

Det skal no lagast ei prioriteringsliste. Ut frå denne, og dialog med grunneigarar, vil forhold ved fleire populære turområde kunna bli utbetra.

– Er det nokre område som allereie peiker seg ut som naturleg å utbetra ganske snart?

– Ja. Ny tursti frå Banktjørnhaugen til Knutabruo, for å unngå konflikt mellom hest og turgåarar i hesteløypa, er ein prosess vi allereie er godt i gang med.

– Traseen er stipla ut. Neste steg her er nærmare dialog med grunneigar, Opplysningsvesenets fond, om gjennomføring.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.