Lokal | 21. nov. 2017

Produserer straum for 200.000

Oseana har lenge vore eit miljøfyrtårn, no er dei òg sertifisert som eit.

Produserer straum for 200.000
Ole-Tobias Lindeberg og Lasse Nordahl-Pedersen med styringspanelet i kjellaren på Oseana (foto: Andris Hamre)
Andris Hamretysdag 21. nov. 2017 16:18

Bildeserie:

Lindeberg fekk det synlege beviset frå ordførar Marie Bruarøy tysdag (foto: AH)
Lindeberg fekk det synlege beviset frå ordførar Marie Bruarøy tysdag (foto: AH)
Lindeberg og Nordahl-Pedersen med varmepumpa som gir energi til Oseana (foto: AH)
Lindeberg og Nordahl-Pedersen med varmepumpa som gir energi til Oseana (foto: AH)
Kjeldesortering er ein del av det å bli Miljøfyrtårn (foto: AH)
Kjeldesortering er ein del av det å bli Miljøfyrtårn (foto: AH)
Det er store dimensjonar over ventilasjonsanlegget (foto: AH)
Det er store dimensjonar over ventilasjonsanlegget (foto: AH)
Denne aleine har kapasitet til å kjøle ned heile huset (foto: AH)
Denne aleine har kapasitet til å kjøle ned heile huset (foto: AH)
Dei svarte røra inneheld glykol som er med å gjera om temperaturen frå sjøvatn til bruk i huset (foto: AH)
Dei svarte røra inneheld glykol som er med å gjera om temperaturen frå sjøvatn til bruk i huset (foto: AH)
Solcellepanelet er effektivt også på dagar med mindre sol enn i dag (foto: AH)
Solcellepanelet er effektivt også på dagar med mindre sol enn i dag (foto: AH)
1 av 7

I kommunestyret tysdag overleverte ordførar Marie Bruarøy (H) plakaten som er det synlege beviset på at Oseana er sertifisert som miljøfyrtårn og overrekte den til Oseanadirektør Ole Tobias Lindeberg.

– Vi har jo tidlegare blitt kåra til årets bygg og som årets miljøtiltak. No var det på tide at vi satte auka fokus på dette igjen og i slutten av august fekk vi sertifiseringa som Miljøfyrtårn, fortel LIndeberg.

Inspirerande for alle

I tillegg til sertifiseringa av huset og drifta er driftsteknikar Lasse Nordahl-Pedersen sertifisert som miljøfyrtårnkonsulent.

– Det er han som har dradd oss gjennom heile prosessen. For oss andre har det vore viktig at vi har hatt Lasse til å leia an. Det er viktig at vi alle ser nytten og drar i same retning, seier direktøren.

Ikkje berre solcelle og varmepumpe

Oseana er på miljøsida kanskje mest kjend for det 540 kvadratmeter store solcellepanelet, men også varmepumpen i kjellaren som hentar energi frå Bjørnafjorden er sentral i drifta av huset.

– Det å bli miljøfyrtårn handlar om så mykje meir enn desse to tinga. Det handlar om ein grøn miljøprofil over heile linja. Både når det gjeld energiforbruk, men også at vi gjer grøne miljøbevisste innkjøp med tanke på kvalitet, transport, emballasje og at vi vel miljøvenlege produkt. Også vår eigen transport, om vi legg til rette for el-bilar og liknande tel med, forklarer Nordahl-Pedersen.

– Ein av dei tinga publikum kanskje merkar best, og som vi håper dei vil hjelpa oss med, er kjeldesortering. No har vi ikkje berre ein bossdunk lenger, men tre forskjellige for flasker, papir og restavfall.

20 % reduksjon

Oseana har satt seg det dei meinte var eit hårete mål med å redusera energiforbruket med 20% på tre år.

– Vi har alltid trudd vi var gode på det med straum, og det har vi også vore. Men når vi byrja å sjå på det, så såg vi at det var mykje vi kunne gjera. Blant anna fungerte ikkje frekvensomformarane i tilknyting til varmepumpene optimalt. Vi så òg at det var mindre ting vi kunne gjera. Blant anna så enkle ting som å slå av lyset på toaletta. Eit døme er dametoalettet i kjellaren. Berre på det eine toalettet sparer vi 500 kroner i straumutgifter ved å ha lyset slått av 12 timar i døgnet.

– Eg har rekna litt på det og vi kjem allereie no det første året å klara målet om å redusera forbruket med 20%, seier Nordahl-Pedersen.

Har gått sport i det

Lindeberg og Nordahl-Pedersen fortel at dei, for å oppretthalde statusen som miljøfyrtårn, må dokumentera innsatsen kvart år og resertifiserast kvart tredje år.

– For oss som eit offentleg bygg er det viktig å vise publikum at vi tek dette på alvor. For å henta inspirasjon og gode ideear har vi meldt oss inn i organisasjonen Klimapartnere der det er masse forskjellige offentlege og private verksemder med. Alle fører klimaregnskap for å sjå kor mykje dei sparar, så det blir jo ei konkurranse om å vera best mogleg. Jo fleire som er med, jo betre blir det til sjuande og sist for miljøet, smiler Lindeberg.

Får ut 80 % effekt

Som følgje at dei investeringane som er gjort med solcellepanelet og varmepumpen har dei rekna seg fram til at dei årleg sparer 200.000 kroner i energiutgifter.

– Solcellepanelet produserar meir straum enn vi venta, kanskje spesielt på dagar kor det ikkje er så mykje sol. Det kan ha noko med beliggenheita til Oseana, sjøen reflekter mykje lys opp på panelet.

– Men det området som har høgast effekt er faktisk kjøling av bygget. Vi nyttar varmepumpeanlegget til både oppvarming via gulvvarme, radiatorar, tappevann og ventilasjonsanlegg og som kjøleanlegg på ventilasjonsanlegget når det trengs.

– Faktisk har vi 80 % effekt på anlegget. Det vil seie at vi får ut omlag 25 megawatt og betaler for 1-2 megawatt, forklarer Nordahl-Pedersen medan han viser Midtsiden rundt i det som er hjartet av den tekniske drifta av Oseana to etasjar under garderobane og Vargasalen.

Viktig for kundane

Ei bieffekt av å no bli miljøsertifisert kan vera at Oseana blir meir attraktiv som konferansearrangør.

– Det er fleire og fleire som ønskjer å ha konferansane sine hos nokon som er miljøsertifiserte, så det kan vera at sertifiseringa også kan få ein god effekt også på dette området, avsluttar Ole-Tobias Lindeberg.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.