Meining | 06. okt. 2023

Psykolog: Konsekvensene av skolenedleggelse vil være store

DEBATT: Penger spart i dag, er ikke alltid penger spart i morgen.

Psykolog: Konsekvensene av skolenedleggelse vil være store
May Kristine Haukeland er psykologspesialist og småbarnsmor. (Foto: privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 06. okt. 2023 06:59

Som småbarnsmor har jeg med interesse og nysgjerrighet fulgt debatten i lokale medier som gjelder mulige skolenedleggelser i Bjørnafjorden kommune. En skolenedleggelse vil ramme meg, mine nærmeste, nabolaget og nærmiljøet mitt.

Diskusjonen er viktig, og argumentene er mange.

Konsekvensene av en skolenedleggelse vil være store.

Som psykolog i psykisk helsevern møter jeg daglig konsekvensene av mennesker som ikke har hatt det bra på skolen, enten i form av mobbing, utestengelse, mangelfull oppfølging eller at de har falt ut.

Dette handler som regel om kapasitet og rammer, og ikke om innsatsen til de flotte voksne som jobber i skolen.

Årsaken til psykiske helseutfordringer er alltid sammensatte, og det er ikke én faktor som kan forklare hele bildet. Men vi vet at det å ikke ha det bra på skolen er en viktig faktor.

Skolehverdagen er en stor del av barnas liv. Det er her de utvikler vennskap, øver på det sosiale samspillet, finner ut av hvem de er i forhold til hverandre og utvikler seg som mennesker.

Grunnskolen er dermed en spesiell arena i samfunnet vårt og på mange måter en bærebjelke. Ikke bare for barna som går på skolen, men også for oss foreldre som trenger nærmiljøet å støtte oss på.

Det er forventet at alle barn går på skolen. Det gjør det til en unik arena for å fange opp de som trenger noe annet enn det ordinære eller en annen type oppfølging. Barn er forskjellige og har ulike behov.

Hva trenger vi mennesker for å ha det bra?

Noe av det viktigste for oss mennesker er gode, nære relasjoner til andre, å kjenne trygghet, å bli sett for den vi er og å høre til. Det er gjennom samspill med andre mennesker at vi bygger selvfølelse og finner ut av hvem vi er.

Ved en skolesammenslåing vil viktige verdier bli utfordret, og det vil bli mer krevede å sikre at alle barna blir ivaretatt. Det er kanskje mulig, men det vil bli mer utfordrende.

Ett barn som ikke har det bra på skolen, er ett barn for mye.

Vi vet at dersom forholdene blir for store så kan det rokke med det grunnleggende som vi mennesker trenger for å ha det bra. Nærhet og trygghet. Det kan gjøre det vanskeligere å fange opp og se de som trenger det mest.

Dette er et lite innspill i en stor og sammensatt diskusjon.

Økonomi er vanskelig, og det er mange behov og krav der ute. Heldigvis finnes det et behandlingstilbud for de som sliter med psykiske helseutfordringer som en konsekvens av negative livserfaringer, men det er en kostbar modell, og spørsmålet er om den er bærekraftig på sikt.

Ventelistene er allerede lange, behovet er stort.

Jeg ønsker å be dere politikere om å tenke godt igjennom dette. Våg å tenke langsiktig, våg å tenke forebyggende, våg å satse på mennesket, våg å se det store bildet selv om det er vanskelig å se løsninger.

For penger spart i dag, er ikke alltid penger spart i morgen. Til syvende og sist, så handler det om mennesker. Vi trenger å ha det bra for å være der for hverandre og for å bidra til samfunnet.

Å legge til rette for trygge, gode rammer i nærskolen, er en god start. Ikke bare for barna, men også for lokalsamfunnet som helhet.

May Kristine Haukeland
Psykologspesialist og småbarnsmor

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.