F.v.: Hege Aase Tysnes, Mikal Leigland, Harald Lekven og Terje Sperrevik. (Privat foto)

Senterpartiet si liste

41 namn frå Os og Fusa.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os Sp og Fusa Sp har førebels ikkje slått seg saman - men onsdag 31. oktober hadde dei felles nominasjonsmøte til valet i 2019.

• Les òg: Stiller til val for nytt parti

Samlinga var i Fusa samfunnshus, og 16 medlemmar møtte. Leiar i nominasjonsnemnda, Hege A. Tysnes, opna møtet, og orienterte om nemnda sitt arbeid med lista. Hege har hatt med seg Haldor Tuft (Fusa) Eivind Moberg (Os) og Jan Gaassand (Os) i nemnda.

Nemnda starta arbeidet i april og har hatt to møte. 26. juni var det eit felles medlemsmøte der dei 10 første kandidatane vart presentert. I september hadde nemnda ei fullstendig liste med 40  kandidatar. Målet med arbeidet har vore å få til ei balansert liste der dei noverande kommunane er likeverdig representert. Lista femnar om heile den nye kommunen.

Det har vore utfordrande å få ei god kjønnsfordeling. Lista som låg føre hadde 39 % kvinner.

Her er ein presentasjon av dei 10 første på lista (heile lista lengre nede):

1. Harald Lekven: Har arbeidd i politiet. Er no pensjonert, men arbeider som vaktmeister i Ulven militærleir. Er i tillegg gardbrukar og driv med sau. Har ikkje vore så lenge i partiet. Er ein av to Sp-representantar i kommunestyret i Os.

2. Mikal Leigland: Vart medlem av Senterungdommen for 41 år sidan. Har vore leiar i Hordaland Senterungdom. Har representert Sp i 25 år i kommunestyret i Fusa.

3. Herborg Nordtveit: Sit i utval for plan og miljø i Fusa. Er leiar i Senterkvinnene i Hordaland.

4. Terje Sperrevik: Er ny i Sp. Har representert Tverrpolitisk samlingsliste i kommunestyret i Os. Har vore med i fleire periodar. Sit i plan og bygningsutvalet.

5. Hege Aase Tysnes: Er utdanna hjelpepleiar, men har overteke og driv slektsgarden. Har vore aktiv i samvirkeorganisasjonane. Har vore med i styret i Fusa Sp, det siste året som leiar.

6. Richard Markhus: Fersk politikar i Fusa. Kom inn i kommunestyret denne perioden. Jobbar i Bolaks og er engasjert i idrettslaget.

7. Henrik Tronerud: Flytta til Os i 2012. Jobbar i oljebransjen. Ny i Sp. Er kasserar i styret i Os Sp. Engasjerte seg i politikken på grunn av sjømannssaka og distriktspolitikken.

8. Peter-Hans de Zwarte: Har engasjert seg i lokalpolitikken. Stod langt nede på lista, men rykka opp i toppen og kom inn i kommunestyret. Jobbar i Fusa kraftlag.

9. Dina Helen Lervåg: Kjem opprinneleg frå Atløy. Er oppvaksen på gard. Bur på gard i Os. Har jobba på landbrukskontoret og kjenner difor god til begge kommunane. Er ny representant på Sp-lista.

10. Tone Marit Eliassen Lemica: Arbeider som lærar i Os. Er ny representant på Sp-lista.

Dei to første kandidatane er førehandskumulert. Dette har ein ikkje tradisjon for verken i Os eller Fusa. Fleire tok ordet og støtta innstillinga. Dette er gjort for å sikra at både Fusa og Os vert representert på dei to første plassane når vi går saman i eit felles kommunestyre.

Alle blei valde med akklamasjon etter innstillinga til nominasjonsnemnda.

Det blei òg gjennomført val av utsendingar frå lokallaga til nominasjonsmøtet for fylket 23. november:

Fusa: 1. Hege A. Tysnes 2. Richard Markhus 3. Herborg Nordtveit Vara: 1. Even Revne 2. Marianne Borge 3. Mikal Leigland.
Os: 1. Terje Sperrevik 2. Siren Tømmerbakke 3. Eivind Moberg. Vara 1. Harald Lekven 2. Dina Helen Lervåg 3. Jostein Gaassand.

Komande Bjørnafjorden Sp si liste:
1. Harald Lekven - Nore Neset
2. Mikal Leigland - Strandvik
3. Herborg Nordtveit - Baldersheim
4. Terje Sperrevik - Os
5. Hege Aase Tysnes - Hålandsdalen
6. Richard Markhus - Eikelandsosen
7. Henrik Tronerud - Søre Neset
8. Peter-Hans de Zwarte - Strandvik
9. Dina Helen Lervåg - Søre Neset
10. Tone Marit Eliassen Lemicka - Os
11. Helge Andersen - Os/Baldersheim
12. Lars Ivar Søvik - Lysekloster
13. Maj Britt Kolle - Holmefjord
14. Jostein Gaassand - Søfteland
15. John Erik Foer - Fusa
16. Hans Tore Eide - Hegglandsdalen
17. Sissel Berge - Eikelandsosen
18. Jørgen Frønsdal - Lysekloster
19. Atle Næss - Bogøy
20. Bjarte Helle - Søre Neset
21. Astrid Kolle - Holmefjord
22. Sjur Nikolai Skorpen Lepsøy - Lepsøy
23. Torkjell Mikkelsen - Fusa
24. Nils Ole Lekven - Søre Neset
25. André Bjørndal - Hålandsdalen
26. Morten Solstrand - Os
27. Aleksander Næss - Bogøy
28. Susann Åsgard - Lysekloster
29. Gitle Berland - Hålandsdalen
30. Harald Eide - Hegglandsdalen
31. Laila Stabell - Fusa
32. Karen Marit Dyrdal - Søre Neset
33. Daniel Aase Tysnes - Haålandsdalen
34. Tonje Midttun - Nore Neset
35. Tone Andreassen Vik - Strandvik
36. Margrethe Holmboe Askeland - Os
37. Agnes Cecilie Aase Tysnes - Hålandsdalen
38. Rune Lekven - Nore Neset
39. Hanne Tuft - Strandvik
40. Helge Bøe - Os
41. Liv Sissel Kvalvåg - Søre Øyane

Fleire saker